Menu

Omkostninger og Overhead

Direkte omkostninger kan direkte henføres til (kobles sammen med) aktiviteter i projektet – fx laboratorieanalyser, feltarbejde, løn og rejser, og inkluderer desuden de administrative omkostninger, der kan henføres til projektet, fx en projektsekretær eller en laborant. Bevillingsgivere har oftest regler for hvilken type direkte omkostninger, der kan ansøges om midler til

 

Indirekte omkostninger opstår pga. aktiviteter i projektet, der ikke direkte kan kobles sammen med projektet. Indirekte omkostninger kan være forskningsrelaterede – herunder bl.a. internet, bibliotek, drift af laboratorier og forsøgsdyrsanlæg, nogle typer arkiver og databaser – eller administrative omkostninger som for eksempel lønadministration, husleje, juridisk bistand mv.

Administrative omkostninger kan altså være både direkte og indirekte.

 

Overhead er en post i et ansøgningsbudget, der er beregnet til at dække projektets indirekte omkostninger. De fleste fonde har regler for hvordan man må, eller ikke må, tage indirekte omkostninger med i ansøgninger. For offentlige bevillingsgivere, herunder forskningsråd, er overheadsatserne 44% for universiteter og 3,1% for sygehuse for private fonde varierer det. Bemærk at offentlige bevillingsgivere ved lov har forbud mod at tage forskellen i overheadomkostninger med i vurderingen af ansøgninger.

 

SDU’s overheadregler (5%-reglen) medfører, at alle bevillinger fra ikke-statslige bevillingsgivere udløser en 5% afgift på forbrug til universitetet, der trækkes fra instituttets basisbevilling. I ansøgninger til bevillingsgivere, der ikke tillader overhead, anbefales det, at omkostninger svarende til mindst 5% af den forventede bevilling flyttes fra de indirekte til de direkte omkostninger. Det kan blandt andet gøres ved at specificere den laborant- eller sekretærhjælp, der er nødvendig i projektet, frem for at budgettere det som overhead. Henvend dig til Syddansk Forskerstøtte, hvis du har brug for vejledning.

Error while rendering view [CookieWarning].