Skip to main content

Omkostninger og Overhead

Direkte omkostninger kan direkte henføres til (kobles sammen med) aktiviteter i projektet – fx laboratorieanalyser, feltarbejde, løn og rejser, og inkluderer desuden de administrative omkostninger, der kan henføres til projektet, fx en projektsekretær eller en laborant. Bevillingsgivere har oftest regler for hvilken type direkte omkostninger, der kan ansøges om midler til.

 

Indirekte omkostninger er omkostninger, der ikke direkte kan kobles sammen med projektet. Indirekte omkostninger kan være forskningsrelaterede – herunder bl.a. internet, bibliotek, drift af laboratorier og forsøgsdyrsanlæg, nogle typer arkiver og databaser – eller administrative omkostninger, som for eksempel lønadministration, husleje, juridisk bistand mv.

Administrative omkostninger kan altså være både direkte og indirekte.

 

Overhead dækker projektets indirekte omkostninger. De fleste fonde har regler for, hvordan man må, eller ikke må, tage indirekte omkostninger med i ansøgninger. For offentlige bevillingsgivere, herunder forskningsråd, er overheadsatserne 44% for universiteter og 3,1% for sygehuse. For private fonde varierer overheadsatserne. Bemærk at offentlige bevillingsgivere ved lov har forbud mod at tage forskellen i overheadomkostninger med i vurderingen af ansøgninger.

Sidst opdateret: 18.11.2019