Skip to main content

Lønomkostninger

Lønomkostninger inkluderer omkostninger som pension, sygesikring og andre sociale afgifter. Lønomkostningerne er altså væsentlig højere end det beløb, der kommer på lønseddelen.

SDU’s budgetark og vejledning indeholder udførlig information om lønomkostninger i ansøgninger til forskningsmidler. 

 

Du skal være særligt opmærksom på at:

  • Hvis du har ansættelse ved SDU, og ansøger om lønmidler til dig selv, skal du altid aftale dette med din institutleder, da der evt. kan blive tale om frikøb. Det samme gælder, hvis du er ansat i regionen eller ved et sygehus.
  • Hvis du ansøger om løn til kendte, allerede ansatte personer, skal du bruge de faktiske lønomkostninger, som du kan få fra instituttets/afdelingens administration.
  • Hvis du ansøger om løn til en stillingstype (fx ph.d.-studerende eller postdoc) eller en ikke-ansat person, skal du bruge SDU’s standardlønsatser, som er bygget ind i SDU’s Budgetark.
  • Hvis du ansøger om løn til en person, der skal være tidsbegrænset ansat, skal du lægge feriepenge til i de sidste 18 måneder. Denne udregning udføres automatisk i SDU’s Budgetark.

Sidst opdateret: 18.11.2019