Skip to main content

Budget

Budget

Et ansøgningsbudget opfylder to hovedformål:

1.     At opgøre projektets forventede omkostninger så nøjagtigt som muligt.

2.     At vejlede bevillingsgiveren i at afgøre bevillingens størrelse.

 

Ansøgningsbudgetter over 1.000.000 kr. skal godkendes af både Forskerservice-Økonomi og din institutleder. Ifølge SDU’s regler skal både Forskerservice-Økonomi og institutleder skrive under på ansøgningsbudgetter over 1.000.000 kr.

 

Ansøgningsbudgetter under 1.000.000 kr. skal alene godkendes af din institutleder.

 

For alle ansøgninger gælder, at det er din institutleder, der har det endegyldige ansvar for at godkende ansøgningen.  

Med SDU's Budgetark får du hjælp til at opstille et korrekt budget.

 

Hvis du får bevilling fra en ansøgning, der ikke er godkendt af universitetet, hæfter bevillingsmodtageren personligt for alle forpligtelser i forbindelse med bevillingen. Det er derfor i ansøgers interesse at kunne dokumentere, at ansøgningen er blevet godkendt, før den sendes ind.

 

Bevillingsgivere har forskellige krav til, hvordan et ansøgningsbudget skal stilles op, herunder regler om tilladte omkostninger, medfinansiering og overhead. Det er meget vigtigt at forstå og følge disse krav i ansøgningen, da den ellers risikerer at få administrativt afslag.

Sidst opdateret: 13.10.2021