Skip to main content

Tidsplan

Tidsplanen er en vigtig del af projektbeskrivelsen både i forhold til budget og projektstyring. Derfor er det nødvendigt, at man i projektbeskrivelsen foretager kvalificerede skøn over tidsforbruget i de forskellige faser af projektet for at undgå underbudgettering.

For at få kvalificerede skøn er det vigtigt at være realistisk med tidsestimeringen, og man bør nøje overveje at rådføre sig med kolleger og fagpersonale om tidsforbruget på opgaver, møder og konferencer. SIF’s projekthåndbog fra 2008 bruger nedenstående checkliste til spørgsmål om tidsforbrug. Vi anbefaler, at du bruger checklisten til at få overblik over din tidsplan:

 1. Litteratursøgning og gennemgang
 2. Kontakt med nøglepersoner (Nøglereferencer? - tilgrænsende igangværende projekter?)
 3. Relevante møder/konferencer i planlægningsfasen
 4. Ansøgninger til fonde
 5. Evt. ansøgninger til Datatilsyn og Videnskabsetisk Komité
 6. Metodediskussioner internt/eksternt tidligt i planlægningsfasen
 7. Udformning af detaljeret produktprotokol
 8. Afholdelse af projektgruppemøder
 9. Udformning af spørgeskema eller lignende
 10. Evt. pilotundersøgelse med efterfølgende tilretning af metode.
 11. Instruktion af andre i projektgruppen og af eventuelle eksterne interviewere
 12. Udsendelse af spørgeskemaer, system med rykkere og registrering af besvarede spørgeskemaer
 13. Planlægning af indtastning, fejlretning, kodning/omkodning m. v.
 14. Udarbejdelse af programmer til analyser af data
 15. Analyser af data
 16. Supplerende litteratursøgning
 17. Skrivning og tilretning af udkast til publikationer til interne og eksterne kommentarer
 18. Formidling på konferencer m. v.
 19. Løbende forespørgsler om emnet fra departementet, eksterne interessenter, pressen mv.

Når du har fået et overblik over, hvor meget tid du skal bruge på de enkelte dele af dit projekt, er et Gantt-skema en god løsning som projektstyringsværktøj. Der er forskellige Open Source-programmer tilgængelige. De kan downloades gratis til at opsætte Gantt-skema som Open Project eller Gantt Project. Hvis du sidder ved en Mac kan du downloade Gantt Project til Mac.

Sidst opdateret: 18.11.2019