Skip to main content

Før du sender ansøgningen

Først og fremmest er det vigtigt at kontrollere om alle formelle krav er overholdt, om ansøgningen lever op til vurderingskriterierne og at få foretaget korrekturlæsning og budgetkontrol. Når du skal kontrollere, om ansøgningen lever op til vurderingskriterierne, bør du finde fondens vurderingskriterier og læse din ansøgning ud fra kriterierne.

Dernæst råder vi ansøgere til at få ansøgningen læst igennem af:

 • Kolleger, der kan sikre, at de faglige dele af ansøgningen lever op til fondens krav og projektets faglige berettigelse til at få støtte.
 • Personer i dit netværk, der er lægfolk på sundhedsområdet, men som kan betegnes som intelligente læsere. Det kan sikre, at der sprogligt ikke bliver brugt indforståede sundhedsfaglige termer, så ansøgningen bliver mere overskuelig at læse igennem.

Du og de personer, der evaluerer din ansøgning, skal være særligt opmærksomme på, om ansøgningen besvarer de følgende spørgsmål:

 • Hvorfor dette projekt? (hvilket problem kan det løse?)
 • Findes løsningen allerede? (produkt, service, transfer?)
 • Hvorfor nu? (Hvad vil der ske, hvis der ikke bliver gjort noget nu?)
 • Hvorfor dig? (Er du/I de bedste til at løse denne opgave?) 

 

Ved EU-ansøgninger er det særligt vigtigt, at følgende overvejes og fremgår af ansøgningen:

 • Er projektets område prioriteret i EU? Kan projektets problemfelt løses på nationalt niveau?

 

Endelig er det vigtig, at fondsansøgningen er formuleret således, at den er:

 • Troværdig – at idéen er overbevisende og opnåelig
 • Kommunikationsmæssigt klart formuleret med en præcis beskrivelse af, hvad der bliver gjort
 • Konkret – meget specifik og ikke med overordnede og generelle begreber, men: Hvem gør hvad, hvornår og hvordan?
 • Sammenhængende og veldokumenteret

Hvis du ønsker rådgivning i kvalitetssikringsprocessen i særligt komplekse ansøgninger, er du velkommen til at kontakte Syddansk Forskerstøtte .

Sidst opdateret: 18.11.2019