Skip to main content

Den gode Ansøgning

Analysér bevillingsgiveren i forhold til dit projekt

Det er vigtigt, at du tager dig tid til at sætte dig ind i, om dit projekt løser et problem, der er inden for bevillingsgiverens område. Derved kan du finde frem til dit unikke selling point overfor bevillingsgiveren:

 • Why bother? Det problem du løser
 • Hvorfor er det vigtigt for denne bevillingsgiver? 
 • Kend din konkurrence; er noget lignende gjort tidligere? 
 • Hvorfor skal det gøres lige nu? Kan det ikke vente?
 • Hvorfor er det lige netop dig, der skal gøre det? 

 

Kend de formelle krav og regler

Bevillingsgivere har ofte formelle krav til ansøgninger.  Derfor er det vigtigt at læse opslaget grundigt, så du sikrer dig at alle formelle krav bliver overholdt for at undgå administrative afslag. 

 

Skriv din ansøgning til den, der skal læse den 

Da der ofte er høj konkurrence om midlerne, kan der være op mod 250 ansøgninger, der skal læses igennem af evaluatorerne. Derfor skal du sætte dig i læserens sted og huske:

 • Læs bevillingsiverens vurderingskriterier, da evaluatoren vurderer din ansøgning ud fra kriterierne. Kriterierne fremgår i opslagene eller på bevillingsgivernes hjemmesider under mål eller formål.
 • Du skal, i modsætning til i en videnskabelig artikel, fokusere på bevillingsgiverens perspektiv ved at beskrive det, der skal udføres samt være sælgende og argumenterende.
 • Brug aktivt sprog i form af aktive verber som ”forskning viser at” frem for passivt sprog som ”det er blevet empirisk bevist at”. Du kan se, hvordan du skriver aktivt på denne vejledningsside.
 • Vær klar over formål og mål. Formålet beskriver, hvorfor du gennemfører et projekt, og målet beskriver, hvad du vil frembringe for at opnå formålet.

 

Standardformat for ansøgninger 

En Ansøgning indeholder typisk følgende dele:

 • Titel og projektnavn 
  Skal afspejle projektets indhold. Få inspiration på Acronym Creator
 • Indledningen
  Skal være ca. en halv side lang og beskrive projektets formål, og hvad det skal levere.  Undgå typiske fejl som at begynde med baggrund eller argumentation, eller hvad der skal studeres, da det ikke forklarer relevansen for bevillingsgiveren. 
 • Baggrundsbeskrivelsen
  Skal vise, at du er godt inde i stofområdet igennem aktuelle diskussioner og beskrive det, forskere ikke ved inden for området. Undgå fejl som at lave afsnittet for langt, for indforstået, ustruktureret, kedeligt og husk referencer. 
 • Projektplanen 
  Skal dokumentere, at projektet er realiserbart.  Har man de nødvendige resurser i form af personer, sted, udstyr og brugbare metoder. Projektplanen skal desuden indeholde en tidsplan. Undgå fejl som manglende detaljer, for mange detaljer, for optimistiske målsætninger, manglende angivelse af personer, sted og tidsplan. Endeligt må du ikke glemme en plan B, hvis projektet ikke giver de forventede resultater. 
 • Budget og budgetforklaring 
  Skal give bevillingsgiveren mulighed for at afgøre bevillingens størrelse ud fra en begrundet forklaring af projektets forventede omkostninger. Undgå fejl som uklar sammenhæng mellem budget og projektbeskrivelse, urealistiske eller dårligt begrundede beløb, at glemme regulering for stigende omkostningsniveau og udelad omkostninger, der ikke dækkes som overhead/indirekte omkostninger. 
 • Meritter, CV og publikationer
  Skal overbevise bevillingsgiveren om, at du er kvalificeret og den bedst egnede til at udføre projektet. Undgå for meget eller for lidt information. Det er kun relevant information, der skal med. Til gengæld må der ikke være for mange huller i dit CV. Undgå brugen af for mange æstetiske virkemidler.

Sidst opdateret: 18.11.2019