Menu

Budget

Et ansøgningsbudget opfylder 2 hovedformål:

  1. At opgøre projektets forventede omkostninger så nøjagtigt som muligt, og
  2. At vejlede bevillingsgiveren i at afgøre bevillingens størrelse.

Ansøgningsbudgetter skal kontrolleres af Forskerservice-Økonomi og godkendes af din institutleder. Ifølge SDU’s regler skal både Forskerservice-Økonomi og institutleder skrive under ansøgningsbudgetter; det er dog altid din institutleder, der har det endegyldige ansvar for at godkende ansøgningen.

Hvis du får bevilling fra en ansøgning, der ikke er godkendt af universitetet, hæfter bevillingsmodtageren personlig for alle forpligtelser i forbindelse med bevillingen. Det er derfor i ansøgers interesse at dokumentere for, at ansøgningen er blevet godkendt, før den sendes ind.

Bevillingsgivere har forskellige krav om hvordan ansøgningsbudgettet skal stilles op, herunder regler om tilladte omkostninger, medfinansiering og overhead. Det er meget vigtigt at forstå og følge disse krav i ansøgningen, da den ellers risikerer at få administrativt afslag.

Læs mere om ansøgningsbudgetter:

SDU's Budgetark

Lønomkostninger

Omkostninger og overhead

Medfinansiering

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies