Skip to main content

Forskning giver nyt håb for KOL-patienter

Kronisk obstruktiv lungesygdom, i daglig tale KOL, er den femte hyppigste dødsårsag i Danmark. Det skyldes ikke mindst, at sygdommen er svær at opdage i tide.

I fremtiden kan en simpel blodprøve formentlig afsløre, om man er på vej til at udvikle KOL. Dermed kan behandlingen iværksættes på et tidligere tidspunkt, end tilfældet er i dag. Det vil være til gavn for patienterne (sygdomsprogressionen udskydes) og formentlig også til gavn for samfundsøkonomien, da den rette behandling iværksættes tidligere, siger professor Jens Olsen, CAST, Institut for Sundhedstjenesteforskning.

Håbet om en hurtigere og mere effektiv behandling af KOL-patienter skyldes bl.a. opsigtsvækkende forskning fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) og Odense Universitetshospital (OUH).

I Center for Kronisk Obstruktiv Lungesyndrom (CeKOL) arbejder man på at udvikle en teknik med såkaldte biomarkører – dvs. målbare stoffer i kroppen, der øges eller sænkes, i takt med at KOL udvikler sig.

– Den slags markører findes ved mange andre sygdomme, men indtil videre ikke ved KOL. Det er vigtigt at finde ud af, hvem der er i risikogruppen. Dels fordi vi ikke kan følge alle mennesker, og dels fordi KOL-patienter får bedre chance for behandling, siger Grith Lykke Sørensen, lektor på Institut for Molekylær Medicin. Nøglen til KOL-sygdommen skal findes i proteinerne SPD og MFAP4 ifølge forskerne. De har påvist, at mus, der mangler proteinerne, spontant udvikler KOL-lignende sygdomme.

Synergi mellem forskere og klinikere

Forskningsprojektet udføres i samarbejde mellem forskere og klinikere på Syddansk Universitet (SDU), OUH, Københavns Universitet og Hvidovre Hospital samt almen praksis og sygehuse i Region Syddanmark. Det brede samarbejde er en af forklaringerne på de lovende
resultater. 

– Tidligere kunne forskerne og klinikerne være i hver sin verden, men her udnytter vi hinandens fordele. Der er en fælles forståelse for, at vi ikke kommer nogen vegne, hvis ikke vi har hinanden i spil. Det er kernen i translationel forskning, fortæller Jørgen Vestbo, professor ved Klinisk Institut, SDU og overlæge på OUH. 

CeKOL samarbejdet ledes af Uffe Holmskov, professor og institutleder på Institut for Molekylær Medicin på SUND.

  ceKOL
Fakta:
"Fokus er både på kliniske studier af transgene dyremodeller og økonomiske vurderinger af en bedre monitorering af KOL -patienter vha. biomarkører"
Fakta:
"Forskningsprojektet løber i fem år. Aktiviteterne støttes af Det Strategiske Forskningsråd, Region Syddanmark og Danmarks Lungeforening."


Sidst opdateret: 22.03.2019