Skip to main content

Om Syddansk Forskningsinfrastruktur

Websiden henviser til støttefunktioner, der dækker hele forskningsprocessen. Der er således adgang til oplysninger eller support om f.eks. ansættelse som forsker, indhentning af midler til forskningsprojekter og stillinger, statistik, søgning af litteratur og data samt til udgivelse af publikationer og patentering af resultater. 

I menuen til venstre gives gennem "Vejviser for forskere" adgang til funktionerne opdelt i grupper efter type af support. "Alfabetisk oversigt" leverer et indeks over de enheder/funktioner, der er tilknyttet webportalen.

Syddansk Universitet og Region Syddanmark har sammen udviklet en fælles organisering omkring støttefunktioner til brug for forskerne i Syddanmark. Organiseringen af forskningsinfrastrukturen inkluderer alle relevante funktioner og enheder på Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og på sygehusene i Region Syddanmark. Nye funktioner udvikles og tilknyttes løbende alt efter det behov, der måtte opstå i forskningsmiljøerne.

Styregruppen for forskningsinfrastruktur i Syddanmark koordinerer den samlede indsats for en forbedret forskningsinfrastruktur, her under udviklingen af den fælles webplatform for forskningsinfrastruktur.

 

Sidst opdateret: 22.03.2019