Hårdtvævslaboratoriet, Afdelingen for Klinisk Patologi, OUH (Klinisk Institut)

Hårdtvævslaboratoriet skal styrke OUH’s placering som ét af tre højt specialiserede universitetshospitaler i Danmark på området "metaboliske knoglesygdomme".

Laboratoriet er således en af flere enheder, der i tæt samarbejde udbyder undersøgelser og behandlinger til patienter med medicinske og kirurgiske knoglesygdomme. De øvrige enheder er f.eks. Knoglemetabolisk Sektion i Endokrinologisk Afdeling M, Klinik for Molekylær Endokrinologisk Behandling (KMEB) og Biomekanisk Laboratorium ved Orthopædkirurgisk Afdeling O.

Enheden tilbyder dels praktisk hjælp med indstøbning, præparation og farvning af uafkalkede knoglepræparater, dels videnskabelig hjælp i forbindelse med patologisk vurdering og histomorfometrisk analyse. Laboratoriet tilbyder desuden samarbejde om udvikling af nye farvninger på alle typer snit fra knoglevæv.

Hårdtvævslaboratoriet er aktuelt under opbygning, men vil i løbet af 2009 kunne tilbyde
  • præparation af hårde væv (uafkalkede biopsier) 
  • patologisk vurdering af knoglevæv 
  • histomorfometrisk analyse af knoglebiopsier fra crista iliaca
Alle forskere kan henvende sig til Hårdtvævslaboratoriet mhp. samarbejde.

Placering: Laboratoriet er fysisk og organisatorisk placeret på Afdelingen for Klinisk Patologi, OUH.
Kontaktperson: Professor, overlæge, dr.med. Henrik Daa Schrøder, e-mail: henrik.daa.schroeder@ouh.regionsyddanmark.dk