Biomedicinsk Laboratorium, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU

BML’s hovedopgave er – som den centrale dyreforsøgsfacilitet for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Det Naturvidenskabelige Fakultet og Odense Universitets Hospital - at tilbyde faciliteter og levere service og rådgivning i forbindelse med dyreforsøg. Desuden leveres undervisning og forskning.

Service

Biomedicinsk Laboratorium er et servicecenter, der tilbyder faciliteter og yder assistance ved dyreforsøg. Afdelingen fremskaffer forsøgsdyr ved egen avl og ved indkøb, passer dyrene og yder bistand ved prøvetagninger og indgreb. Afdelingen rådgiver desuden i forsøgsdyrfaglige problemer, herun-der dyre modeller, forsøgsplanlægning og etiske spørgsmål.

Der findes prisliste BML’s ydelser.

Undervisning/kurser

  • Dyreforsøgskundskab (godkendt af justitsministeriet og giver de nødvendige forsøgsdyrfaglige kvalifikationer for at kunne opnå selvstændig dyreforsøgstilladelse (§1 kursus). Kurset er godkendt som phd-kursus)
  • kursus i eksperimentel mikrokirurgi. (Godkendt som phd-kursus).
  • Forskellige kirurgiske færdigheds kurser, bl.a. Sundhedsstyrelsens A-kursus for læger under specialuddannelse i kirurgi, og kirurgikurser for regionale sygehuse.

Forskning

Forskning inden for komparativ medicin og forsøgsdyrskundskab koncentrerer sig primært om modeludvikling, metodeforbedring og dyre velfærd.

Ledelsen ved Biomedicinsk Laboratorium har det overordnede veterinærfaglige ansvar for kvaliteten af dyreeksperimentel virksomhed ved
Syddansk Universitet jf. også "Etiske retningslinjer for anvendelse af dyr i undervisning og forskning på Syddansk Universitet" af 27. september 2006.

Webside: www.sdu.dk/biolab
Kontaktperson: Centerleder Peter Bollen, e-mail: pbollen@health.sdu.dk