Skip to main content

De Videnskabsetiske Komitéer for Region Syddanmark.

Biomedicinske forskningsprojekter, der udføres på mennesker eller hvori der indgår menneskeligt biologisk materiale, skal anmeldelse til og godkendes af den regionale komité i det område, hvor den forsøgsansvarlige har sit virke.

Sekretariatet for De Videnskabsetiske komitéer for Region Syddanmark rådgiver forskere dels om proceduren ved anmeldelse dels om de nærmere juridiske forhold i komitéloven og lovgivningen i det hele taget.

Webside: https://komite.regionsyddanmark.dk/wm258128 

Sidst opdateret: 11.04.2019