De Videnskabsetiske Komitéer for Region Syddanmark.

Biomedicinske forskningsprojekter, der udføres på mennesker eller hvori der indgår menneskeligt biologisk materiale, skal anmeldelse til og godkendes af den regionale komité i det område, hvor den forsøgsansvarlige har sit virke.

Sekretariatet for De Videnskabsetiske komitéer for Region Syddanmark rådgiver forskere dels om proceduren ved anmeldelse dels om de nærmere juridiske forhold i komitéloven og lovgivningen i det hele taget.

Webside: https://komite.regionsyddanmark.dk/wm258128