Skip to main content

GCP- enheden ved Odense Universitetshospital

Der tilbydes:

 • lovpligtig monitorering og audit af lægemiddelforsøg og forsøg med medicinsk udstyr.
 • vejledning om:
  • udarbejdelse af forsøgsprotokoller
  • myndighedsansøgninger
  • relevant lovgivning med fokus på GCP-reglerne
  • udarbejdelse af lovpligtige forsøgsrelaterede arbejdsdokumenter m.m.
 • kvalitetskontrol af anden klinisk interventionsforskning
 • GCP-kurser (såvel regionale som lokalt tilpassede kurser)

For forskere i Region Syddanmarks sundhedsvæsen og ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet ydes for hvert projekt 100 timers gratis vejledning/monitorering. Herefter faktureres forskeren per time. Der udarbejdes kontrakt mellem parterne.

For kommercielle ydelser aftales betaling i hvert enkelt tilfælde.

Webside: GCP-enheden (ouh.dk)
Kontaktperson: Funktionsleder Charlotte Calov
E-mail: charlotte.calov@rsyd.dk
Tlf.: 2172 7075

Sidst opdateret: 15.03.2021