Skip to main content

Support til kontrakter, kommercialisering og økonomisk administration af eksterne bevillinger

SDU RIO (SDU Research & Innovation Organisation) blev etableret i 2016 og understøtter samspillet mellem forskning, uddannelse, erhvervslivet og den offentlige sektor. Afdelingen arbejder blandt andet med:

 • entreprenørskab og forretningsudvikling
 • opsøgende virksomhedskontakt
 • forskerstøtte
 • kontraktjura
 • teknologiudveksling og patentering
 • karrierevejledning for studerende
 • kontaktflader mellem virksomheder og studerende. 

SDU-RIO er  i en etableringsfase i 2017. For aktuelle oplysninger anbefales, at kontakte SDU-RIO ved links og oplysninger på websiderne.

SDU-WARM (SDU Web portal for Admininstrators and Research Managers) har til formål, at samle alle SDU-dokumenter – regler, vejledninger, værktøjer, skabeloner, registreringsnumre mv. – der er relevante ifm. eksterne forskningsmidler. OBS! SDU-WARM er et SDU Sharepoint-site og kan kun åbnes med SDU-logon. For oplysninger om SDU-WARM, venligst kontakt Line Boye Christensen på SDU's Forskerservice-Økonomi.

SDU's Forskerservice-Økonomi (FSØ) varetager den overordnede økonomistyring af SDU´s eksterne projekter, dvs. tilskudsfinansierede (forsknings)aktiviteter. FSØ fungerer som en rådgivende og vejledende funktion vedrørende økonomiske og praktiske problemstillinger gennem et projekts levetid fra ansøgningsfasen til projektafslutningen. Oplysninger  om FSØ findes på SDU Økonomiservice's webside og FSØ's medarbejdere kan kontaktes vha. kontaktoplysningerne her...

OUH-KFIU (Afdeling for Kvalitet, Forskning Innovation og Uddannelse: Innovationsenheden i KFIU medvirker i udvikling, afprøvning og evaluering af teknologiske løsninger, og sikrer solid forskning og dokumentation på alle områder af teknologien og processen

OUH Forskerservice (i Regnskabsafdelingen) yder hjælp til bl.a.:

 • Rådgivning om og bistand til budgettering af forskningsprojekter forud for ansøgning
 • Vejledning om den økonomiske administration af projekterne
 • Administration af forskningsmidler på forskningskonti
 • Bogføring og økonomiopfølgning
 • Udarbejdelse af regnskaber på de enkelte forskningskonti jf. de retningslinjer, som bevillingsgiver har opstillet for selve bevillingen

 

Sidst opdateret: 22.03.2019