Menu

Projekt 5: Telemedicin

Ansøger: Mette Juel Rothmann 

Der er i dag en øget opmærksomhed på brugen af telemedicin i sundhedsvæsnet, som er en sektor der står overfor store udfordringer i forhold til behandling og pleje af en stadigt voksende ældrebefolkning.

Patienter ses i dag i højere grad som partnere, der aktivt involveres og har indflydelse på mødet med sundhedsvæsenet. De vil samtidig i stigende grad forventelig søge viden og information om egen sundhed eller sygdom, og dermed også være fortrolige med brugen af forskellige teknologier.

Hypotesen er, at en patient-drevet, telemedicinsk understøttende adgang til ambulant behandling vil forbedre patienternes tilfredshed, behandling og pleje, og for færre ressourcer.

Projektet vil således afklare, om video-konsultationer kan indføres som et tilbud i klinisk praksis. Patienttilfredshed og livskvalitet vil blive undersøgt og sammenlignet med en kontrolgruppe, der følger et standardforløb.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies