Menu

Projekt 4: Leddegigt

Ansøger: Laila Twisttmann Bay (sygeplejeske, kommende ph.d.-studerende)

Der er ca. 36.000 personer med leddegigt i Danmark, og der opstår mere end 2000 nye tilfælde om året. De fleste er over 50 år, når de rammes af sygdommen og to ud af tre er kvinder.
Leddegigt kræver livslang behandling for at lindre symptomer, mindske følger af sygdommen og øge patientens overlevelse.
Både den medicinske behandling og selve sygdommen kan påvirke patientens hverdagsliv og livskvalitet. Samtidig påvirker både symptomer og måske også behandling det sociale liv, intimitet og seksualitet. Det kan øge sårbarheden hos patienter med leddegigt og udfordre tilrettelæggelsen af tilbuddene i sundhedsvæsenet.
Der er ikke tidligere fokuseret på sårbarhed hos patienter med leddegigt i et hverdagslivs-perspektiv og med patientens oplevelser som det centrale.

Det overordnede formål med projektet er, at få øget viden om og forståelse af forskellige typer af sårbarhed i livet med leddegigt. Herunder særligt fokus på voksne patienters oplevelse af sygdom, behandling, ensomhed og seksualitet i livet med leddegigt.

Projektet består af tre dele:
Del 1: Kortlægning af patienters forløb i ambulatoriet via journaler og interviews. Hvad beskriver patienterne? Hvilken behandling tilbydes de? Tager de deres medicin efter et år?
Del 2: Interview med patienter med leddegigt, som selv vil beskrive sig som ensomme eller socialt isolerede i livet med leddegigt.
Del 3: Spørgeskemaundersøgelse om seksuel funktion hos mænd kombineret med gruppeinterviews med mænd om seksualitet og maskulinitet.

Projekts udbytte vil være at vil pege på særlige fokusområder, som er vigtige for patienten, der lever med leddegigt.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies