Skip to main content

Udfyldende regler for tildeling af titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor

Lovgrundlaget er Bekendtgørelse om tildeling af titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor af 12. april 2019

Formelle krav ved tildeling af én af disse titler:

 • Forskningsmæssig aktivitet
 • Forskningsmæssigt samarbejde med SDU

Indstilling om tildeling af titlen:

En forskningsenheds indstilling om tildeling af titlen adjungeret professor eller lektor skal stiles til dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (og sendes pr. e-mail til institutledelsen, som videresender til dekanens sagsbehandler inden for området).

Indstillingen skal indeholde:

 • En begrundelse for, hvorfor titlen ønskes tildelt og en angivelse af, i hvilket fag, titlen ønskes tildelt samt endelig en angivelse af periode (op til 5 år).
 • Opdateret CV og publikationsliste.
 • Hvis vedkommende, der indstilles, ikke er professor (lektor) i forvejen, skal samtidig indstilles et sagkyndigt bedømmelsesudvalg, bestående af 1 formand fra SDU på professor-/lektorniveau samt to eksterne eksperter på professor-/lektorniveau. Bedømmelsesudvalget skal nedsættes under iagttagelse af Forvaltningslovens §3 om inhabilitet. 

Akademisk Råd skal høres og godkende: 

 •  instituttets indstilling om tildeling af titlen, 
 •  sammensætning af bedømmelsesudvalget (hvis et sådant nedsættes),
 • og endelig vurderingen fra det sagkyndige bedømmelsesudvalg (hvis en sådan er udarbejdet). 

Når Akademisk Råd er hørt og har godkendt sagen, indstiller fakultetet via mail til Rektor, at titlen tildeles.

I mailen til Rektor vedhæftes:

 • Instituttets indstilling om tildeling af titlen
 • CV
 • Publikationsliste
 • Evt. vurdering fra sagkyndige

Herefter tilbyder Rektor den indstillede titlen.

Når tilsagn fra den indstillede foreligger, fremsender Rektor brev med officielt bevis for tildelingen af titlen i op til 5 år.

En adjungeret professor eller lektor får ikke løn, men

- har ret til at anvende titlen i op til 5 år,
- vil efter aftale kunne honoreres for ordinære arbejdsopgaver (fra pågældende instituts konto),
- vil efter aftale kunne få betalt rejseudgifter ifm opgaver på SDU jf. gældende statslige regler (fra pågældende instituts konto).

En adjungeret professor kan efter nærmere aftale

- holde forelæsninger,
- indgå i bedømmelsesudvalg,
- være vejleder,
- deltage i forskning/samarbejde med institutionen om forskningsprojekter.

Fakultetet/instituttet vil være tovholder på tiltrædelsesforelæsning og traktement.

Særligt for Klinisk Institut

I tillæg til ovenstående forventes det fra Klinisk Instituts side at den adjungerede professor:

 • Etablerer eller udbygger det forskningsmæssige samarbejde med forskningsenheden
 • Afvikler 1-2 årlige besøg i forskningsenheden
 • Er medforfatter på publikationer afledt af samarbejdet med forskningsenheden
 • Er medrådgiver på forskningsstrategi og projekter i forskningsenheden
 • Ansøger om forskningsmidler fra både inden- og udenlandske fonde
 • Faciliterer udveksling af pre-graduate og ph.d.-studerendeEr vejleder for ph.d.-studerende

Adjungerede professorer er endvidere velkomne til at afholde forelæsninger og undervise pregraduate og ph.d. -studerende.

Adjungerede professorer og lektorer er ikke en del af instituttets faste medarbejderstab, og er ikke aflønnede.

Sidst opdateret: 05.08.2021