Netværk

Centre for Design, Culture and Management (CDCM)

Centre for Design, Culture and Management (CDCM) beskæftiger sig med designkultur og -ledelse med bidrag fra både forskere og eksterne interessenter. Den tværfaglige forskning resulterer i nye synsvinkler og ny viden til gavn for fagets udøvere såvel som brugere, hvilket skal styrke virksomheders brug af design som et middel til innovation og vækst.

Læs mere her.

Transportens Innovationsnetværk (TINV)

TINV beskæftiger sig med at se transport i en sammenhæng og skabe erfaringsudveksling og bygge bro imellem virksomheder og forskningsmiljøer. Netværket har som mål at samle aktører på tværs af faggrænser og domæner, samle synergi, identificere behov for nye teknologier og skabe projekter, der sikrer implementering af disse.

Læs mere her.

Center for Entreprenørskab og Småvirksomhedsforskning (CESFO)

Center for Entreprenørskab og Småvirksomhedsforskning (CESFO) er det danske samlingssted for den nyeste viden om entreprenørskab og små og mellemstore virksomheders ledelse og organisation. Forskningen bygger på et tæt samspil mellem forskere ved Syddansk Universitet, regionale erhvervs- og konsulentvirksomheder og et internationalt forskningsnetværk.

Læs mere her.

D2i - Design to innovate

D2i er et fireårigt projekt finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, hvor formålet er at hjælpe små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark med at implementere designtænkning i hverdagen. Projektet udspringer af et partnerskab mellem Designskolen Kolding og Syddansk Universitet.

Læs mere her.

Design2Network

Design2Network er et udviklingsdrevet forskningsprojekt, der trækker på viden og erfaring, når det gælder ledelse af samarbejde i innovative netværk fra Syddansk Universitet. I krydsfeltet mellem netværk, innovation og design opbygger projektet viden om danske underleverandørers aktive bidrag til underleverandørdrevet innovation.

Læs mere her.

FoodNetwork

FoodNetwork er fødevaresektorens innovationsnetværk. Netværket arbejder på at skabe vækst og udvikling inden for de danske fødevareerhverv gennem projekter og aktiviteter på tværs af erhverv, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og offentligt og privat samspil. Netværket koordinerer og skaber overblik over samarbejdspartnere for aktører i fødevaresektoren og holder løbende temamøder, workshops og lignende aktiviteter.

Læs mere her.

Fremtidsfabrikken Sydfyn

Fremtidsfabrikken Sydfyn skal skabe bedre vækstbetingelser for kreative iværksættere i området. Projektet skal placere Sydfyn som omdrejningspunkt for kreativ innovation og udvikling for at trække iværksættere fra hele Danmark til. I netværket indgår sydfynske kommuner og Syddansk Universitet, som løbende holder faglige og relationsopbyggende netværksmøder.

Læs mere her.

Grønne løsninger

Projektet Grønne løsninger har fokus på, hvordan energirenovering og energioptimering kan bidrage til et forbedret indeklima i blandt andet rækkehuse og parcelhuse. Det sker ved at anvende Solar Solution som testinstallation for at accelerere markedsmodningen. Undervejs foretages målinger og ad hoc-brugerinterviews, som anvendes til analyse af den tekniske løsning og installation.

Læs mere her.

Offentlig Privat Innovation (OPI)

OPI har samarbejdet mellem offentlige og private parter med et erhvervsøkonomisk perspektiv som omdrejningspunkt. Fokus ligger på, hvordan offentlige velfærdsproblemer kan oversættes til idéer, der kan udvikles, implementeres og i sidste ende blive fremtidige forretningsområder for private virksomheder til fordel for den private sektor.

Læs mere her.

Offshore Vindsektoren

Offshore Vindsektoren skal undersøge, hvordan den danske offshore vindmølleindustri kan få andel i et voksende internationalt marked. Det skal ske gennem analyser og beskrivelser af branchen. Derved opnås også en forståelse for, hvordan nye klynger, eksempelvis inden for sikkerhed, sundhed og miljø, kan blive udviklet. Projektet er et delprojekt under projektet Energi på Havet.

Læs mere her.

Service Platform

Service Platform skal hjælpe virksomheder til at udvikle ny, intelligent og konkurrencedygtig service. Netværket giver virksomheder adgang til ny viden om serviceudvikling, og virksomhederne har mulighed for at deltage i vidensprednings- og matchmaking-aktiviteter og længerevarende udviklingsforløb. 

Læs mere her.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies