Skip to main content
Tour De France

Ekspert i eventøkonomi: At have en interessant oplevelsesportefølje kan have fordele

Et nyt Tour de France-studie af Idan og SDU konkluderer, at værtskommunerne ikke skal forvente nogle økonomiske effekter af værtskabet. En langsigtet oplevelsesstrategi kan dog have fordele, fortæller SDU-forsker i eventøkonomi.

Af Camilla Wissing Mortensen, , 30-06-2022

Når den franske Tour de France-karavane i starten af juli ruller ud i det danske sommerland, skal værtskommunerne ikke forvente, at det bliver en økonomisk guldgrube.

Det viser et nyt studie af Idrættens Analyseinstitut og Syddansk Universitet i Esbjerg, der har undersøgt de potentielle økonomiske effekter af at være Tour de France-vært.

Studiet har undersøgt data fra 107 europæiske regioner, som har afholdt én eller flere Tour de France-etaper som enten start- eller målby i perioden fra 2004-2018 og sammenholdt dem med de år, hvor de pågældende regioner ikke har været Tour de France-værter.

Om studiet

Tour de France-studiet er lavet af Christian Gjersing Nielsen (Idan og SDU Esbjerg), Andreas Nygaard og Mette Eske (Idan) samt Rasmus K. Storm (Idan og Norwegian University of Science and Technology). 

Læs mere om studiet her

Kontrolleret for andre relevante forhold peger resultaterne på, at værtskaberne hverken har en effekt på den overordnede økonomi eller på beskæftigelsen, og at eventuelle positive eller negative økonomiske effekter ved at være vært for en Tour de France-etape er marginale. 

Oplevelsestilbud tiltrækker

At Syddansk Universitet i Esbjerg har del i det nationale studie er ikke et tilfælde. SDU Esbjerg har nemlig et etableret uddannelses- og forskningsmiljø inden for oplevelseskultur og -økonomi, hvor man også driver henholdsvis en bachelor- og kandidatuddannelse i sports- og eventmanagement.

Og selvom Tour de France-studiet altså viser, at der ikke umiddelbart er nogle økonomiske gevinster at hente ved at afholde et stort sportsevent, viser forskning generelt, at der kan være fordele ved at have en portefølje af tilbud, påpeger SDU-forsker.


Du vil højst sandsynligt ikke øge beskæftigelsen ved at afholde et enkelt event. Men at have en interessant portefølje af events og kulturelle tilbud kan have visse fordele.

Arne Feddersen, Lektor

”Du vil højst sandsynligt ikke øge beskæftigelsen ved at afholde et enkelt event. Men at have en interessant portefølje af events og kulturelle tilbud kan have visse fordele,” fortæller Arne Feddersen, der er én af de førende eksperter inden for sportsøkonomi.

Han peger på, at oplevelse og kultur for eksempel kan virke tiltrækkende:

”Det kan godt være, at du som borger ikke går til alle koncerter eller fodboldkampe, men du ved, at du har muligheden for det, og forskningen viser, at folk værdsætter den mulighed. Derfor kan det være en fordel at være en by med et bredt udvalg af tilbud, hvis folk står og skal vælge mellem to byer at bosætte sig i.”

Glæde og lokal stolthed

Tour de France-studiet er en del af et forskningsprojekt af ph.d.-studerende Christian Gjersing Nielsen, hvor Idrættens Analyseinstitut og Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi ved SDU Esbjerg i samarbejde undersøger effekterne af store sportsarrangementer.

I projektet er man nu netop ved at undersøge den nytteværdi, som en stor idrætsbegivenhed som Tour de France kan forventes at skabe for befolkningen.

”Forskningen tyder på, at der er gevinster ved at afholde arrangementer i form af mere bløde værdier som glæde, social samhørighed, lokal stolthed, identitet og prestige. Det er det, vi nu er ved at undersøge,” fortæller Arne Feddersen.

Han understreger, at det at afholde events altid er en afvejning af, hvor mange penge man bruger i forhold til, hvad man får ud af det. Derfor skal man også have for øje, om man gør tingene på en effektiv måde:

”Det vil i de fleste tilfælde være en fordel at lave en langvarig strategi med en portefølje af oplevelser, eventuelt tilsat enkeltevents. Det kan også være en god ide at satse på en oplevelsesstrategi, hvor man ikke skal investere for meget og for eksempel kan bruge de faciliteter og den infrastruktur, man har i forvejen,” siger han.

Redaktionen afsluttet: 30.06.2022