Menu

Politik og strategi

Universitetssektoren undergår i disse år gennemgribende forandringer. Den internationale konkurrence er stigende, og vi skal ikke kun sikre de højeste akademiske standarder, men også forberede en stadig bredere vifte af studerende til et arbejdsmarked i konstant udvikling.

For at kunne fortsætte med at gøre det, vi brænder for, er vi nødt til at have mod på at ændre kurs og være fremsynede. Vi skal turde gå nye veje med udgangspunkt i samfundets udfordringer og vores aftageres behov.

Det kræver forskning på et højt, internationalt plan at bibringe verden ny og relevant viden. Derfor skal vi fokusere på de forskningsområder, hvor vi kan gøre den største forskel, og vi skal blive bedre til at synliggøre og bringe vores viden i spil i samarbejde med vores omverden.

Vi har studerende fra alle dele af samfundet med forskellige interesser og kompetencer. Vores uddannelser skal gøre en forskel for dem alle og være attraktive for både studerende og aftagere – og for samfundet, der finansierer dem. På den måde sikrer vi nutiden, samtidig med at vi har råd til at investere i fremtiden.

 

Mission
  • Vi skaber viden for og med vores omgivelser.
  • Vi udfolder de mange talenter.
  • Vi samarbejder om at bryde grænser og forme fremtiden.
Vision

Vores vision er at maksimere vores værdi for samfundet gennem vores uddannelser, forskning og videnudveksling – globalt, national og lokalt.

Værdier

Relevans. Alle vores aktiviteter skal være relevante. De skal tage udgangspunkt i samfundets udfordringer og skabe værdi for samfundet. Vi fokuserer på den forskning og de uddannelser, hvor vi kan gøre den største forskel for vores interessenter – globalt, national og lokalt.

Kvalitet. Vi stræber efter den højeste kvalitet i alle vores aktiviteter - forskning, uddannelser, videnudveksling og administration. Kvalitet er fundamentet for det, vi gør. Uden kvalitet kan vi ikke skabe værdi for samfundet.

Helhedsorientering. Vi lægger vægt på samarbejde på tværs af faglige, sociale og nationale forskelle og på tværs af institutter, uddannelser og campusser. Vores vision og mission kan kun opnås, hvis vi samarbejder – inden for vores fakultet, inden for universitetet og med det samfund, vi er en del af.

Strategiske mål
  • Vi skal tage udgangspunkt i samfundets udfordringer og aftagernes behov, når vi uddanner, forsker og videnudveksler.
  • Vi skal have attraktive og levedygtige uddannelser, der med høj kvalitet på alle campusser løfter engagerede studerende til relevant beskæftigelse.
  • Vi skal have fokuserede forskningsgrupper med højt internationalt niveau og udvalgte spydspidser, som alle er tydeligt integrerede i vores uddannelser og videnudveksling.
Strategi

Læs strategien for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, 2015-2020.

Klik her

Pædagogisk strategi

Læs den pædagogiske strategi for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet fra 2017.

Klik her

SDU Academy for Societal Change

SDU ASC har til formål at højne fakultetets interaktion og forskningsstemme i den offentlige debat.

Klik her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies