Menu

Politik og strategi

Det Samfundsvidenskabelige Fakultets strategi

Universitetssektoren undergår i disse år gennemgribende forandringer. Den internationale konkurrence er stigende, og samtidig med at vi skal sikre de højeste akademiske standarder, skal vi forberede en stadig bredere vifte af studerende til et arbejdsmarked i konstant udvikling.

For at kunne fortsætte med at gøre det, vi brænder for, er vi nødt til at ændre kurs. Vores eksistensberettigelse består i at skabe værdi gennem uddannelse, forskning og videnudveksling, både globalt, nationalt og regionalt, og på det grundlag skal det være naturligt for os at tage udgangspunkt i samfundets ufordringer, inddrage vores omverden og fokusere på aftagernes behov.

Samtidig skal vi have mod til at være fremsynede og gå nye og egne veje, og derfor har fakultetet lavet en ny strategi, som skal sikre os muligheden for at gøre det, vi er sat i verden for - at skabe viden og værdi for samfundet.

Vi forsker for at uddanne og bibringe verden ny og relevant viden. Det kræver forskning på et højt internationalt niveau. Derfor skal vi prioritere og fokusere på de forskningsområder, hvor vi kan gøre den største forskel, og hvor forskningen også kan komme vores nationale og internationale omgivelser til gode - både via vores uddannelser og videnudveksling og i kraft af tværfaglige samarbejder. Vi skal samtidig blive endnu bedre til at synliggøre og bringe vores viden i spil i samarbejde med vores omverden, så ingen er i tvivl om vores værdi for samfundet. Med andre ord: Vi skal skabe relevant viden af højeste kvalitet.

Vi har studerende fra alle dele af samfundet med forskellige interesser og kompetencer. Vores uddannelser skal gøre en forskel for dem alle. Uddannelserne skal være attraktive for både studerende og aftagere – og for samfundet, der finansierer dem. Vores kandidater skal være efterspurgte globalt, nationalt og regionalt. Vi er et internationalt universitet med en regional forankring. Derfor skal alle vores uddannelser have en høj faglig og pædagogisk kvalitet på alle campusser, og de skal tydeligt afspejle vores særlige forskningsmæssige styrker. Uddannelserne skal være levedygtige – fagligt og økonomisk – så vi sikrer nutiden og har råd til at investere i fremtiden, og vi skal lægge vægt på at finde de mest motiverede og engagerede studerende og matche dem med de rette uddannelser.

Strategien for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet kan findes her.

Strategi for efter- og videreuddannelse

Som et produkt af den overordnede strategi på fakultetet er der udarbejdet en strategi for vores efter- og videreuddannelsesområde (EVU), som kan downloades her.

I fremtiden har vi et ønske om at udbyde forskningsbaserede EVU-aktiviteter, der er positioneret klart i forhold til konkurrenter på markedet, og som fremtræder relevante, fordi de anvendte undervisningsprincipper binder teori og praksis tæt sammen og opfylder aftagernes behov.

Ligeledes er der brug for selvstændige forløb, som imødegår behovet for kortere og længere kompetenceudviklingsforløb – og kan fungere som indslusningstilbud til HD-, master- og deltidsstudier.

Denne nye virkelighed er forsøgt imødekommet i strategien med udgangspunkt i det følgende mål: Vi skal skabe en samfundsrelevant og praksisnær EVU-portefølje med national forankring og international kvalitet. Dette skal ske igennem en integration af vores EVU-aktiviteter og vores øvrige forsknings- og uddannelsesaktiviteter.

Strategi

Læs Det Samfundsvidenskabelige Fakultets strategi.

Klik her

Strategi for efter- og videreuddannelse

Læs fakultetets strategi for efter- og videreuddannelse.

Klik her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies