Menu

Studieadministrationen

Studieadministrationen

Studieadministrationen varetager en række studieadministrative opgaver for heltidsuddannelserne på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og deltidsuddannelserne i Jura. Studieadministrationen er inddelt i to funktionsområder – Eksamen & Skema samt Studienævn.

Studieadministrationen primære opgave er at servicere og informere studerende på fakultetets heltidsuddannelser, Jura deltid og assistere undervisere og studieledere på uddannelserne.

Studieadministrationen varetager eksamens- og undervisningsplanlægning, studienævnsbetjening, herunder implementering af SDU’s kvalitetspolitik samt sagshandling af de studerendes ansøgninger til studienævnene.

Studieadministrationen indgår i et tætsamarbejde med de faglige miljøer, øvrige afdelinger på fakultetet og på SDU for driftssikkert og med et højt fagligt niveau at løfte det fælles ansvar for uddannelserne på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Souschef: Trine Fenger
Mail: tfenger@sam.sdu.dk
Tlf.: 6550 2589

Åbningstider

Studiekontakten har åbent hver mandag til fredag kl. 10.00 – 14.00  (januar og juni 08.00 - 14.00) (Kortkontor). Du kan også ringe på telefon6550 2290 eller sende en mail: studiekontakten@sam.sdu.dk

Spørgsmål

Har du spørgsmål om bachelor- eller kandidatbevis sender du dem til Eksamenskontoret: www.sdu.dk/spoc.

Spørgsmål om optagelse sender du til Optagelse og vejledning: optag@sdu.dk.

Merit- og dispensationsansøgninger skal sendes til det enkelte studienævn.

Kommunikation og Uddannelse servicerer studerende på Samfundsvidenskab i Odense, der er indskrevet på et dagstudium og fakultetets undervisere, fx:

  • Aflevering af opgaver
  • Undervisning/skemalægning.
  • Eksamensplanlægning og -afvikling
  • Opslag til studerende om ændringer i undervisning
  • Implementering af SDUs delpolitikker
  • Legalitetskontrol

Vi fungerer desuden som studienævnssekretariat for dagstudierne i Odense, og står for koordineringen til fakultetets øvrige studienævn, for eksempel:

  • Støtte til studielederne
  • Referenter ved studienævnsmøderne
  • Understøttende sagsbehandling af studienævnssager, dispensationer, merit m.v.

Henvendelser fra studerende: studiekontakten@sam.sdu.dk

Henvendelser fra undervisere: studiekontakten_intern@sam.sdu.dk

Organisering og opgaver

Oversigt over teams og medarbejdere

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies