Menu

Læringsværkstedet

Læringsværkstedet – hvem er vi?

Læringsværkstedet er en integreret del af SFEO der har til opgave at hjælpe jer som undervisere med, at udvikle jeres undervisning. I tråd med den Pædagogiske Strategi skal udmøntningen af den faglige udvikling finde sted i de faglige miljøer - ud fra det enkelte fags formål i det samlede uddannelsesforløb. Her er det læringsværkstedets rolle at sparre og hjælpe med denne udvikling men også af og til at tage initiativ til forandring. Læringsværkstedet har både viden om praksisnær pædagogik og med integration af såvel it-understøttede værktøjer som analoge værktøjer. Vi glæder os til at hjælpe dig.

Hvorfor udvikle fagene?

Der er flere grunde til at faglig udvikling er en god ide. Langt de fleste af disse kender I allerede og en lang række af dem har I konstant i baghovedet når I udvikler jeres fag. Det er nemlig vigtigt at understrege at faglig udvikling altid har været en del af fakultetet.

Imidlertid ser vi også en masse forandringer i disse år – som har føjet ekstra til listen over gode grunde. En af de helt åbenlyse grunde er den voldsomme teknologiske udvikling, der også har sat et voldsomt præg på måden at undervise på. Denne udvikling har betydet at de studerende i dag har en anden forventning til, hvordan de modtager deres undervisning. Der er altid en diskussion om, i hvor høj grad vi skal følge den dagsorden at forandringerne er kommet for at blive – men på læringsværkstedet er holdningen at vi kan bruge teknologi til at nytænke og forbedre undervisningen.

En anden åbenlys forandring er, at der i dag er en forventningen, både generelt i den offentlige sektor, men også specifikt på universiteterne om, at vi skal gøre tingene ”smartere” – mere effektivt. Udfordringen med dette er selvfølgelig risikoen for et fald i kvaliteten af undervisningen. Imidlertid har vi i nogle af vores først hele fagomlægninger vist at det er muligt at anvende vores ressourcer på en bedre og mere effektiv måde, som tilmed har givet både undervisere og studerende en lige så god eller bedre læringsoplevelse.

Hvad skal læringsværkstedet vide?

Som altid når man arbejder med læring og læringsudbytte er fagligheden og den faglige viden der lægges i faget det vigtigste element. I den forbindelse er det derfor, som altid, vigtigt at man som underviser gør sig klart hvad det er den studerende skal have ud af faget. Hvilken viden og hvilke færdigheder samt kompetencer den studerende skal stå tilbage med, når semestret er omme. Derudover er der en masse andre elementer man kan tage med i sine overvejelser. Herunder kan I downloade et lille skema hvor vi har oplistet nogle af de ting som er vigtig viden for Læringsværkstedet når vi påbegynder et fagudviklingsprojekt. Skema danner altid rammen om det første møde med Læringsværkstedet. Skemaet hjælper til at få sat rammen for, hvad der skal arbejdes med, samt hvorvidt der er særlige læringsmæssige udfordringer. Skemaet kan udfyldes på forhånd – men tit og ofte kan det også være en fælles opgave, hvor vi sammen sætter os ned og i fællesskab drøfter og får udfyldt de enkelte elementer.

Skemaet findes her

Hvad er læringsværkstedets tilgang?

På læringsværkstedet er vi praktikere. Vi har ikke alle en pædagogisk baggrund, men har alle igennem mange års erfaring og arbejde med feltet opnået forståelse for en masse af de udfordringer og problemstillinger underviserne møder og har også oparbejdet en værktøjskasse med mange gode og relevante værktøjer til at imødekomme nogle af disse. Vi har samtidig et godt samarbejde med SDUUP (SDU Universitetspædagogik), hvilket betyder at vi, hvis de indledende snakke peger i den retninger, hjælper jer videre med hjælp fra SDUUP. SDUUP har et stærkere teoretisk fokus, hvorfor de ofte kan være hjælpsomt at de er en del af processen omkring, hvordan en fagomlægning skal gribes an.

Når vi har fået koblet pædagogiske og it-baserede værktøjer på den faglige profil I som undervisere ønsker for faget, gør vi hvad vi kan for at hjælpe jer med implementeringen. Dvs. at vi er behjælpelige med opsætninger af systemer, vejledning i brug af systemer, sparring om bedre brug af værktøjerne, optagelse og klipning af videoer og meget andet.

Dette betyder ikke at der ikke også er et stort behov for underviser engagement, men der hvor vi kan hjælper vi så meget vi kan.

Hvor meget tid skal man bruge?

Et af de hyppigste spørgsmål vi får fra underviserne er, hvor meget tid en fagomlægning tager. Det spørgsmål har lige så mange svar som der er undervisere, fag og ønsker. Simple implementeringer af mindre værktøjer (som også kan have en stor effekt) kan ofte klares med en meget lille indsats. Større omlægninger, hvor man laver gennemgribende ændringer eller skaber alignment mellem undervisning og eksamen kan ofte tage rigtig mange timer. Det er derfor også vigtigt at overveje om omlægningen kan ske i etaper samt hvilke problemstiller der er vigtigst at løse først. Vores første erfaringer fra såvel undervisere som studerende er dog at fagomlægninger har en positiv effekt.

Herunder har vi lavet nogle eksempler på, hvordan et fagligt udviklingsprojekt kunne se ud med Læringsværkstedets briller. Nedenstående tjener alene som eksempler og skal altid tilpasses det enkelte projekt. Har I spørgsmål kan I altid kontakte os.

Articulate   Blended  Partial online Flipped Peergrade
         

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies