Personale og Økonomi

Leder:
Tanja Helskov Hansen
E-mail: tni@sam.sdu.dk
Tlf.: 6550 3247

Placering: Vejviser

Personale og Økonomi har til formål at løfte og udvikle administrationen indenfor de tre funktioner: ph.d., personale og økonomi.

Eksempler på opgaver kan være: 

ØKONOMI

 • Bistand i forbindelse med den løbende økonomistyring for institutter, Servicecenter og dekanat
 • Økonomiske nøgletal og statistik
 • Normer for undervisere og censorer
 • Uddannelsesprognoser og uddannelsesbevilling

PERSONALE

 • Sagsbehandling ved ansættelser og stillinger
 • Sagsbehandling ved orlov, ændring i arbejdstid og fratrædelser
 • Bistand i adm. spørgsmål for fakultetsledelse og institutledere
 • Materiale til sagkyndige udvalg og Akademisk Råd

PH.D.

 • Indskrivning af ph.d.-studerende og studieadministrativ support af ph.d.-studerende
 • Indberetning til Danmarks Statistik
 • Sekretariatsbetjening af ph.d.-skoleleder, ph.d.-udvalg og fagudvalg
 • Sagsbehandling for ph.d.-udvalget samt ved høringer/udarbejdelse af høringssvar
 • Kursusadministration
 • Markedsføring af ph.d.-uddannelsen – herunder ph.d.-skolens website

Kontakt de tre teams
Økonomi: oek.sc@sam.sdu.dk
Personale: pers.sc@sam.sdu.dk 
Ph.d.: Phdsek@sam.sdu.dk

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies