Uddannelseskomiteen

Inden for rammerne af Uddannelseskomiteens mandat igangsætter, understøtter og følger Uddannelseskomiteen uddannelsesorienterede opgaver i fakultetets udvikling, og komiteen henholder sig i sit arbejde til fakultetets strategiske nøgleinitiativ 1 med den i strategien indlejrede kobling til de øvrige nøgleinitiativer. Ovenstående udelukker på ingen måde decentrale aktiviteter og initiativer.

Uddannelseskomiteen arbejder på tværs af studienævn og institutter og fokuserer i sit virke først og fremmest på tværgående uddannelsesrelaterede opgaver, men kan i særlige tilfælde tage forhold vedrørende enkeltuddannelser op i dialog med institutter, studienævn og enkelte studieledere.

Uddannelseskomiteen indstiller til prioriteringer af strategiske indsatser på uddannelsesområdet.

Komiteen har ansvaret for:

  1. Udvikling af en klar pædagogisk profil med studenterinvolvering, praksisinddragelse og erhvervsrelevans
  2. Udvikling af principper for henholdsvis forskningsbasering og talentprogrammer
  3. Udvikling af idéer til øget studenter- og underviserengagement på uddannelserne i samarbejde med SDU's universitetspædagogik
  4. Løbende opfølgning på og sikring af den faglige og pædagogiske kvalitet og samfundsmæssige relevans på tværs af uddannelser og campusser, blandt andet via uddannelsesberetningerne

 


Medlemmer

Se listen over medlemmer af Uddannelseskomiteen.

Klik her

Møder

Se relevante dokumenter fra møderne i Uddannelseskomiteen.

Klik her

Kommissorium

Læs Uddannelseskomiteens kommissorium fra 2015.

Klik her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies