Samarbejdsforum for uddannelser

Studerende ved Samf. fak.

Fakultetets Samarbejdsforum udgøres af Viceinstitutledere for Uddannelse, studienævnsformænd, Studienævnsnæstformænd (studerende) og ét udpeget medlem blandt VIP´ere pr. studienævn. For EVU dog kun studienævnsformanden.

Samarbejdsforum skal gennem sine møder sikre, at viden deles og uddannelsesstrategiske emner drøftes på fakultetet mellem ledelse, medarbejdere og studerende. Indstillinger til eksempelvis underviserpriser, pædagogisk udvikling, studiemiljø m.m. besluttes på disse møder. Studerende og VIP´ere har stemmeret under disse punkter

Samarbejdsforum for uddannelser erstatter den tidligere Uddannelseskomité. Læs mere om Uddannelseskomiteen og find relevante dokumenter fra tidligere møder her.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies