Ligestillingsudvalget

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på SDU ønsker at tiltrække og fastholde toppen af talentmassen blandt dets videnskabelige og administrative medarbejdere. Det skal blandt andet ske ved, at der fortsat arbejdes målrettet for at sikre lige muligheder og vilkår for mænd og kvinder på fakultetet.

Lige nu stemmer kønsfordelingen ikke overens med det omgivende samfund. I 2016 var kun omkring hver femte adjunkt, post.doc, lektor og professor på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet kvinde. Med det udgangspunkt er der risiko for at tabe talenter, der ellers kunne have været med til yderligere at udvikle fakultetets anerkendte forskningsmiljøer, på gulvet.

Samfundsvidenskab på SDU har derfor nedsat et ligestillingsudvalg, som skal undersøge, hvor ligestillingsbarriererne opstår. Udvalget vil blandt andet se på ledelse, rekruttering, fastholdelse, karriereudvikling, arbejdsmiljø og opmærksomhedsskabelse. I sidste ende skal det kunne foreslå motiverende initiativer, som fakultetet og dets enkelte enheder kan sætte i værk for at skabe en større balance i kønsfordelingen.

Ligestillingsudvalget beskæftiger sig hovedsageligt med ligestilling mellem kønnene, men kan også fokusere på bredere diversitetsspørgsmål. Det endelige mål er at øge andelen af kvinder i videnskabelige stillinger i ansættelsesperioden med et procentpoint om året, hvilket er i tråd med SDU’s udviklingskontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Udvalget holder omkring fire møder om året og arbejder løbende sammen med SDU’s centrale ligestillingsudvalg.

Ligestillingsudvalget er nedsat af dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Nikolaj Malchow-Møller, som også er formand. Ud over formanden består udvalget af otte medlemmer – en fra hvert institut og to fra fakultetets teknisk-administrative enheder. Ligestillingsudvalget sigter mod at være repræsenteret af et lige antal mænd og kvinder, der samtidig har den relevante indsigt i området.

Medlemmer af Ligestillingsudvalget vælges for to år ad gangen. De fungerer som ambassadører for ligestillingsarbejdet og skal derfor være med til at sætte fokus på problemstillingen i de sammenhænge, de indgår.

Møder

Du kan finde tidsplan og relevante dokumenter fra møderne i Ligestillingsudvalget her (SDUnet).

Medlemmer

Se listen over medlemmer af Ligestillingsudvalget.

Klik her

Kommissorium

Læs Ligestillingsudvalgets kommissorium fra 2019.

Klik her

Handlingsplan

Læs Ligestillingsudvalgets handlingsplan fra 2017.

Klik her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies