Menu

Velux Fonden

    

Fondens uddelinger sker på de i fundatsbestemmelserne særligt prioriterede områder - se links på denne side.

Siden 2008 er der som et særligt satsningsområde foretaget uddelinger til forskningsprojekter inden for humanvidenskaberne, dvs. de humanistiske og nærmest beslægtede samfundsvidenskabelige forskningsområder. Fonden uddeler også sideløbende med de inviterede ansøgninger støtte til både kollektive og individuelle projekter, sidstnævnte typisk i form af postdoc-projekter.

Fonden uddeler bevillinger inden for:

Ældres aktivitet

Aldringsforskning

Øjenforskning

Den humanvidenskabelige satsning

Det sociale område

Miljø

Du kan læse mere om, hvordan du søger fonden her.

Fonden uddeler ud over de særlige indsatsområder midler til kulturelle, kunstneriske, sociale og miljømæssige formål. Det betones, at der skal være tale om store projekter og projekter med rækkevidde ud over det lokale.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies