Menu

Oticon Fonden

  

Oticon Fonden er en erhvervsdrivende fond, hvis hovedformål er at sikre og udbygge erhvervsaktiviteterne i William Demant Holding og William Demant Invest og at yde støtte til velgørende formål.

Fonden støtter aktiviteter inden for følgende områder:

  • Uddannelse og anden indsats, som har til formål at hindre og afhjælpe høretab.
  • Publikationer, konferencer og kampagner, som søger at udbrede kendskabet til hørelse og høretab blandt forskere, professionelle audiologer og i offentligheden.
  • Forskningsprojekter inden for audiologi, psykoakustik, psykologi og sociologi.
  • Forskningsprojekter, konferencer, publikationer og andre metoder, der har til formål at udbrede kendskabet til audiologi og høreapparater, specielt rettet mod børn.
  • Stipendier til unge forskere, der ønsker at arbejde på Oticons forskningscenter Eriksholm, eller forskere med eget projekt, der er på linje med Oticon Fondens formål.
  • Projekter, der beskæftiger sig med at forbedre livskvaliteten for børn og voksne gennem uddannelse, sociale aktiviteter og anvendelse af ny informationsteknologi.
  • Metoder, der bidrager til at sikre, at Oticons medarbejdere får en tryg fremtid og et godt arbejdsklima gennem uddannelseslegater, jubilæumslegater og kulturelle aktiviteter.
  • Der ydes tillige støtte til almene erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale, uddannelsesmæssige og kunstneriske formål.

Ansøgninger behandles løbende og ansøgningsskemaer m.m. kan downloades fra fondens hjemmeside.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies