Menu

Nordea-Fonden

               

Nordea-fonden støtter uddannelse, forskning og innovation inden for fondens fire fokusområder, som er sundhed, motion, natur og kultur.

Inden for sundhedsområdet har Nordea-fonden fokus på to områder:

  • Sund Aldring: Projekter, som giver flere gode leveår uden sygdom - og som sætter ind før, mennesket bliver patient. Diagnostik, behandling og forebyggelse af specifikke sygdomme er derfor uden for vores fokus.
  • Sundhed gennem ernæring: Projekter, der øger kendskabet til råvarer og tilberedning af disse og projekter, der stimulerer en sund, sanselig og social madkultur og maddannelse blandt børn, unge og familier. Dvs. aktiviteter, der øger bevidstheden om, hvad vi putter i munden og hvad det gør ved os både som individ og som samfund.

Nordea-Fonden har et almennyttigt formål. Derfor støtter fonden kun projekter, som er bredt tilgængelige og nyttige for samfundet som helhed, og ikke enkeltpersoners individuelle projekter, sponsorater eller lignende (med undtagelse af legater til studieophold).

Nordea-fonden ønsker med deres uddelinger at bidrage til:

  • At skabe markante resultater af høj kvalitet
  • At skabe størst mulig værdi for støttemodtagerne og det danske samfund
  • At gøre en forskel for flest mulige mennesker i den danske befolkning  
  • At være samfundsopbyggende

Fonden foretrækker projekter, der bygger bro mellem viden og praksis, og som kommer mange til gode på en aktiv og involverende måde.
Du kan få yderligere oplysninger på fondens hjemmeside her.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies