Menu

Den Danske Maritime Fond

                  

Den Danske Maritime Fond er stiftet for at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri. Dette sker gennem økonomisk støtte til forskning, teknologi- og produktudvikling, uddannelse, rekruttering og andre typer af initiativer med maritimt fokus.

1. Hvem kan søge:
For at en ansøgning kan komme i betragtning, skal der være tale om en virksomhed, institution eller person med væsentlige aktiviteter i Danmark og/eller tilknytning til eller stærk interesse for den danske maritime industri, dvs. rederibranchen, skibsværftsindustrien og tilhørende følgeindustrier, servicevirksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, serviceorganisationer samt myndigheder.

2. Hvilke typer projekter/aktiviteter kan støttes:
Der er ikke opstillet nærmere kriterier for, hvilke typer aktiviteter Fonden ønsker at støtte, men Bestyrelsen ser gerne ansøgninger om aktiviteter, der er innovative, fremadrettede og gerne forretningsorienterede og dermed kommercialiserbare. Det vil sige projekter som bibringer noget nyt, og som udvikler kompetencerne og konkurrenceevnen i den danske maritime sektor. Bestyrelsen ser således gerne, at uddelingerne tilfalder virksomhedsrelaterede aktiviteter, for herigennem at styrke branchens vækst og medvirke til øget beskæftigelse.

Indkomne ansøgninger behandles af Fondens bestyrelse fire gange årligt.
Desuden kan der søges om MBA Legater. Disse ansøgninger bliver behandlet løbende.

For yderligere oplysninger se fondens hjemmeside her.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies