Menu

Helsefonden

      

Helsefondens formål er at støtte forskning, forsøg og udvikling indenfor det sociale og sundhedsmæssige område.

Hvis du har et projekt inden for det sociale og sundhedsmæssige område, der ligger i krydsfeltet mellem sundhed og samfund kan du således søge forskningsmidler hos Helsefonden. 

Du kan også søge støtte til løn i forbindelse med et PHD – projekt, dog ikke til studieafgift. Derudover er det muligt at søge støtte til overhead, hvor der maximalt kan ydes 20 %.

Ved behandling af din ansøgning lægger Helsefonden vægt på følgende:

  • at projektet har en realistisk mulighed for at blive implementeret såvel fagligt som økonomisk
  • det sandsynliggøres, at projektet vil kunne fremme borgerens/målgruppens sundhed og livssituation og at det beskrives, hvordan dette vil blive dokumenteret i projektet
  • gennemførlighed
  • faglighed og kvalitet nyhedsværdi og originalitet

For yderligere oplysninger se fondens hjemmeside her.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies