Menu

Familien Hede Nielsens Fond

Fonden er en almennyttig virksomhed, som årligt modtager og behandler i omegnen af 1700-2000 ansøgninger af forskellig karakter, dog primært indenfor videreuddannelse, kunst & kultur samt forskning. Visse ansøgere prioriteres lokalt, mens fondens overordnede formål er at støtte ansøgere, der af formandskabet og bestyrelsen vurderes til gavn og fremme for Danmark generelt.

Fondens formål er bl.a. at yde støtte til kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål samt andre almennyttige eller velgørende formål, som efter bestyrelsens skøn kan sidestilles hermed.

Indkomne ansøgninger behandles løbende, mens den årlige HN-Pris på 1 mio. kr. ikke kan søges, men derimod indstilles af formandskabet til bestyrelsen.

Fonden yder ikke støtte af social karakter til enkeltpersoner eller kommercielle formål, herunder f.eks. bog- eller CD-udgivelser.

Fonden kan søges hele året. Fonden uddeler årligt 5-8 mio. kr., herunder HN-Prisen på 1 mio kr.

Læs  mere her.Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies