Menu

Carlsbergfondet


Carlsbergfondet støtter grundvidenskabelig forskning inden for naturvidenskab, humanistisk videnskab og samfundsvidenskab. Ansøgninger, der falder udenfor dette, bliver ikke taget i betragtning.

Fonden giver bevillinger til en række forskellige virkemidler blandt andet unge forskere og internationalisering.
Du kan læse mere om, hvad fonden giver bevillinger til her.

Kliniske, tekniske og andre anvendelsesorienterede projekter falder uden for Carlsbergfondets rammer.

Carlsbergfondet støtter som udgangspunkt ikke frikøb eller ikke-videnskabeligt personale. Fondet finansierer heller ikke ph.d.-stipendier, medmindre de indgår i et større flerårigt forskningsprojekt finansieret af Carlsbergfondet.

Bevillinger gives normalt kun til navngivne forskere.

Ansøgningen indsendes i elektronisk form gennem Fondets ansøgningssystem. Deadline ligger normalt 1. oktober hvert år.

Læs mere om fonden på dens hjemmeside her.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies