Menu

Fonden for Entreprenørskab

 

Målsætningen for Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise er at sikre, at flere elever og studerende på alle uddannelsesniveauer introduceres for og deltager i entreprenørskabsundervisning, herunder at entre­prenørskab bliver en integreret del af vores uddannelsessystem.

Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise giver støtte til at styrke udviklingen af entreprenørskab på de videregående uddannelser gennem aktiviteter for både undervisere og studerende. Ansøgere er meget velkomne til at kontakte Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise for nærmere dialog i forbindelse med ansøgningsfasen. Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise vil også meget gerne medvirke på et overordnet niveau undervejs i ansøgningsfasen. Dermed kan vi tilskynde til, at ansøgere eksempelvis:

  • får kontakt med andre relevante aktører
  • får tilpasset deres ansøgning, så der ikke er overlap med eksisterende aktiviteter og tiltag
  • søger medfinansiering ved andre fonde mv.

 Læs mere om fonden på dens hjemmeside.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies