Menu

Energinet

 

Energinet.dk yder støtte til ekstern energiforskning gennem programmerne ForskNG-programmet, ForskEL-programmet og ForskVE-programmet. Programmerne har til formål at fremme udviklingen af miljøvenlige elproduktionsteknologier til gavn for overgangen til et samfund baseret på vedvarende energi.

ForskEL-programmet

ForskEL har til opgave at yde støtte til forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, som har til formål at udvikle og indpasse miljøvenlige elproduktionsteknologier, herunder udvikling af et miljøvenligt og sikkert elsystem.

ForskVE-programmet

ForskVE har til opgave at yde støtte til projekter, der fremmer udbredelsen af elproduktionsanlæg med en mindre elproduktionskapacitet, baseret på vedvarende energi. ForskVE-programmet er rettet mod projekter til udbredelse af mindre VE-teknologier, der i denne sammenhæng er defineret som: Solceller, bølgekraft og biomasseforgasning.

ForskNG-programmet

ForskNG-programmet har til formål at udvikle det danske gassystem med henblik på at gøre det muligt at bruge nye gasser som f.eks. brint og forgasningsgas. Programmet fokuserer i øjeblikket især på støtte til forskning, udvikling og demonstration af biogasteknologier og deres samspil med gasnettet.
På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at ansøge ForskNG!

Ansøgning indsendes elektronisk via ansøgningsportalen her.
Her findes også ansøgningsvejledning samt ansøgningsfrister.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies