Menu

Danmarks Grundforskningsfond

    

Danmarks Grundforskningsfond er en uafhængig fond, der blev oprettet af Folketinget i 1991 med det formål at styrke Danmarks forskningsmæssige udviklingsevne ved at finansiere enestående forskning på internationalt niveau.

Fondens primære virkemiddel er Centers of Excellence (CoE), der etableres i op til 10 år fordelt på to bevillingsperioder af henholdsvis seks og fire år. Centrene kan variere i størrelse og organiseringsform afhængig af fagområde og problemfelt mv. Et Center of Excellence kan bestå af en eller flere forskningsgrupper, der ambitiøst og visionært arbejder sammen om løsning af et kompleks forskningsspørgsmål. Tidligere er der uddelt bevillinger i en størrelsesorden fra 34 – 115 mio.

Centre kan oprettes inden for og på tværs af alle forskningsområder. For at opnå støtte lægger fonden vægt på at man kan præsentere forskning der:

  • har høj videnskabelig kvalitet
  • har et højt fagligt ambitionsniveau
  • er original og egentlig fornyende
  • kan have en anvendelsesdimension (det er ikke noget krav)
  • kan være ren erkendelsesforskning
  • er potentielt banebrydende

Ansøgningsfasen til et CoE er inddelt i to faser og består af 1) interessetilkendegivelser, der alene behandles af bestyrelsen og 2) fulde ansøgninger, der sendes til ekstern bedømmelse (peer review) hos en række udenlandske eksperter.

Læs mere om fonden på dens hjemmeside her.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies