Menu

Dekansekretariatet

Dekansekretariatets kerneydelse er ledelsessupport til dekanat, institutledere og studieledere på Samfundsvidenskab. Sekretariatet arbejder også med strategi- og udviklingsopgaver og løser særlige juridiske opgaver. Endvidere varetager sekretariatet opgaver vedrørende kvalitet og akkreditering på uddannelsesområdet.

 
 

Medarbejder

Titel

Centrale opgaver

Telefon

E-mail

 

Klaus Hollmann

Leder af dekansekretariatet

Medlem af fakultetets ledelsesgruppe
Ledelsesunderstøttelse af dekanatet (generelt, herunder Akademisk Råd, fakultetsledelsesmøder, samarbejdsudvalgsmøder med mere)
Personale- og lønforhold, som forudsætter ledelsesinvolvering på dekanatsniveau

6550 2903

kho@sam.sdu.dk

 

Lena Haslestad Jeppesen

Sekretær

 

Sekretær for dekanen og sekretariatsstøtte for øvrigt dekanat
Æresdoktor

6550 2200

lje@sam.sdu.dk

 

Bente Serritslev Søndergaard

Sekretær

Sekretariatsbistand til Samarbejdsudvalget

Sekretariatsstøtte af prodekaner
Sagsbehandling af klager over eksamen og nedsættelse af ankenævn

6550 4370

beso@sam.sdu.dk

 


Mette Fuglsig

Sekretær

Sekretariatsstøtte af prodekanerne samt Akademisk Råd
Sekretariatsbetjening af sekretariatschefen
Administrativ håndtering af høringer og priser
Mødebooking, forplejnings- og rejsebestilling, indkøb med mere
Sagsbehandling af klager over eksamen, nedsættelse af meritankenævn
Administrativ support af Kompetencefonden

6550 2201

mef@sam.sdu.dk

 

Morten Vestergaard-Lund

Chefkonsulent

Faglig koordinator i Uddannelse og Kvalitet
Understøtte prodekanen for uddannelse, herunder blandt andet Uddannelseskomiteen, studieledere og VILU-kredsen
Institutionsakkreditering, prækvalifikation og uddannelseskvalitet
Fakultetets rammer og beslutninger
SAK-KVAL

6550 1518

movl@sam.sdu.dk

 

Trine Baltzer Demkjær

Chefkonsulent

Strategisk udvikling og implementering
Porteføljestyring af fakultetets strategiske indsatser
Sparring og processtøtte til fakultetsledelsen
Udvikling af og opfølgning på ledelsesinformation
Forberedelse af og deltagelse i fakultetsledelsesmøder samt dekanatsmøder

6550 4491

tnd@sam.sdu.dk

 

Jette Winther

Specialkonsulent

Juridisk bistand/rådgivning og legalitetskontrol, herunder studieordninger og fagbeskrivelser
Fakultetsrammer og -beslutninger
Prækvalifikation - nye uddannelser
Høringer inden for uddannelsesområdet
Deltagelse i SAK-ADM
Sekretariatsbistand, arbejdsmiljø/APV

6550 4586

jewi@sam.sdu.dk

 

Yulia Tinyakova

International koordinator

Internationale samarbejdsaftaler
Internationalt udvalg
Internationale projekter

 

2147 8775

yuliat@sam.sdu.dk

 

Lene Laasby Ladefoged

Fuldmægtig

Opfølgning på strategiske indsatser
Arbejdsmiljø
Udviklingsplaner
Taler
TAP-dagen
Sekretariatsbistand til Samarbejdsudvalget, Arbejdsmiljøudvalget og Ligestillingsudvalget
Diverse ad hoc-opgaver

6550 4294

lene@sam.sdu.dk

 

Britta Løck Worm

Projektleder

International akkreditering

6550 4572

blwo@sam.sdu.dk

 

Johanna Süssmeir

Barsel

International akkreditering

6550 1963

johanna@sam.sdu.dk

 

Claudia Lønfeldt Mink

Projektleder

Implementering af af persondataforordning på fakultetet

6550 4633

clott@sam.sdu.dk

 

Eva Fribo Nygård

Studentermedhjælper

Bistand i forbindelse med sagsbehandling i sekretariatet
Mødebooking og forplejningsbestilling
Ad hoc-planlægningsopgaver
Hjemmesideopdateringer

6550 1971

evnyg@samnet.sdu.dk

 

Louise Vedel

Studentermedhjælper

Bistand i forbindelse med sagsbehandling i sekretariatet

6550 4461

lved@samnet.sdu.dk

 

Ida Overgård Nielsen

Studentermedhjælper

Dataindsamling og -behandling
Ad hoc-opgaver

6550 3229

idaon@samnet.sdu.dk

 

Julie Riisom Wisborg

Studentermedhjælper

Dataindsamling og -behandling
Ad hoc-opgaver

6550 2374

juliew@samnet.sdu.dk

 

Sofie Ejlskov Hugger

Studentermedhjælper

Kommunikation og hjemmeside
Ad hoc-opgaver

6550 4405

sofieh@samnet.sdu.dk


- Mødebooking, forplejningsbestilling

- Ad hoc planlægningsopgaver
- Sitecore opdateringer

- Mødebooking, forplejningsbestilling

- Ad hoc planlægningsopgaver
- Sitecore opdateringer

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies