Menu

Double degrees

Som en del af Udvalg for Internationalisering af Uddannelsers (UIU) strategi om at skabe flere internationale studerende tilbyder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet muligheden for at opnå double eller multiple degrees.

Via et double degree-program modtager den studerende to eksamensbeviser - et fra hvert universitet, der indgår. Et multiple degree-program giver den studerende mulighed for at modtage et bevis fra tre universiteter eller flere. Programmet forlænger ikke studietiden og er derfor vægtet med 180 ECTS (bachelor) eller 120 ECTS (kandidat).

UIU har fastlagt nogle kriterier, der skal være opfyldt, før vi kan indgå i et samarbejde om en double degree:

  • Der skal være et officielt samarbejde, for eksempel gennem Erasmus, hvor forholdet er godt og bygger på positive erfaringer
  • Universitetet, vi ønsker at samarbejde med, skal være godt ranket
  • Universiteter med akkreditering vil være at foretrække
  • Universitetet skal være lokaliseret i et land/område, hvor der er en efterspørgsel fra de studerende
  • Vores double degrees skal spredes over flere lande
  • Den enkelte double degree skal tilføre værdi til den pågældende uddannelse på vores fakultet og dermed bidrage til de studerendes uddannelsesmæssige profil
  • Det skal regnes for sandsynligt, at der kan opnås balance mellem indkommende og udgående studerende

Vi har netop underskrevet vores første kontrakt om en double degree med Università degli studi di Ferrara (UNIFE) i Italien. Double degree-programmet er mellem vores kandidatuddannelse  i Environmental and Resource Management og UNIFE's kandidatuddannelse i Green Economy and Sustainability. Du kan læse mere om denne aftale her.

Har du spørgsmål til arbejdet med double degrees, er du velkommen til at kontakte den internationale koordinator.

Yulia Tinyakova

yuliat@sam.sdu.dk

Tlf.: 2147 8775

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies