Menu

Dekansekretariatet

Sekretariatets kerneydelse er ledelsessupport til dekanat, institutledere og studieledere på Samfundsvidenskab. Sekretariatet arbejder også med strategi- og udviklingsopgaver og løser særlige juridiske opgaver. Endvidere varetager sekretariatet opgaver vedrørende kvalitet og akkreditering på uddannelsesområdet.

Hvem er vi?

Medarbejder

Centrale opgaver (ikke udtømmende)

Telefon

Sekretariatschef Klaus Hollmann

- Leder af dekansekretariatet
- Deltager i fakultetets ledelsesgruppe
- Dekanstøtte (generelt samt Akademisk Råd, Fakultetsledelsesmøder m.m.)
- Personale- og lønforhold, som forudsætter ledelsesinvolvering på dekanatsniveau

6550 2903

Sekretær Lena Haslestad Jeppesen

- Sekretær og sekretariatsstøtte for dekanen
- Priser, udnævnelser m.m.

6550 2200

Sekretær Bente Serritslev Søndergaard

- Sekretariatsstøtte af prodekaner samt Samarbejdsudvalget
- Sekretariatsbistand Samarbejdsudvalg/ arbejdsmiljø/APV
- Sagsbehandling af klager over eksamen, nedsættelse af meritankenævn

6550 4370

Sekretær Mette Fuglsig

- Sekretariatsstøtte af prodekanerne samt Akademisk Råd
- Sekretariatsbetjening af sekretariatschefen 
- Administrativ support af Kompetencefonden 
- Mødebooking, forplejnings- og rejsebestilling, indkøb m.m.

 6550 2201

Chefkonsulent Morten Vestergaard-Lund

- Faglig koordinator i Uddannelse og Kvalitet
- Støtte - Prodekan for Uddannelse herunder Uddannelsesrådet, Uddannelseskomiteenog møder for studie- og uddannelsesledere
- Fakultetets rammer og beslutninger
- Institutionsakkreditering og uddannelseskvalitet
- Deltagelse i SAK-KVAL

6550 1518

Specialkonsulent Jette Winther

- Juridisk bistand/rådgivning og legalitetskontrol herunder studieordninger og fagbeskrivelser
- Fakultetsrammer og -beslutninger
- Prækvalifikation – nye uddannelser
- Studiefremdriftsreform
- Høringer inden for uddannelsesområdet
- Deltagelse i SAK-ADM
- Sekretariatsbistand SU/arbejdsmiljø/APV

6550 4586

Specialkonsulent Trine Nøhr Demkjær

- Strategiarbejde – projekt og implementering samt Strategi og Ledelsesgrundlag, Udviklingskontrakt, opfølgning på tilsynsrapport
- PURE/BFI-udtræk
- Delpolitikker og uddannelseskvalitet
- Evalueringsfaglig kompetence
- Deltagelse i SAK-KVAL

6550 4491

International koordinator Yulia Tinyakova

- Ind- og udgående studerende på det internationale område
- Internationale samarbejdsaftaler
- Internationalt udvalg
- Internationale projekter

2147 8775

Fuldmægtig Anne de Place

- Strategiarbejde – projekt og implementering
- Udviklingsprojekter ad hoc
- Strategi og ledelsesgrundlag, udviklingskontrakt, tilsynsrapport – opfølgning osv.

6550 3560

Fuldmægtig Lene Laasby Ladefoged

 

6550 4294

Leder af  international akkreditering 

Johanna Süssmeir

- International akkreditering

6550 1963

Studentermedhjælper Eva Fribo Nygård

- Mødebooking, forplejningsbestilling

- Ad hoc planlægningsopgaver
- Sitecore opdateringer

6550 1971

Studentermedhjælper Louise Vedel

Bistand ifm. sagsbehandling i sekretariatet

6550 4469

Studentermedhjælper Ida Overgård Nielsen

- Opgaver inden for dataindsamling og -behandling
- Formidling og hjemmeside
- Ad hoc opgaver

6550 3229

 Studentermedhjælper Julie Riisom Wisborg

 - Opgaver inden for dataindsamling og -behandling
- Formidling og hjemmeside
- Ad hoc opgaver

6550 2467

 Studentermedhjælper Sofie Ejlskov Hugger

- Opgaver inden for dataindsamling og -behandling
- Formidling og hjemmeside
- Ad hoc opgaver

6550 4405

Administrationen er desuden organiseret i et Servicecenter, der betjener studerende, medarbejdere og ledelsen. Servicecenteret varetager opgaver inden for studieadministration, kommunikation, efteruddannelse, forskningsstøtte, it, personale, ph.d. og økonomi. Se mere om Servicecenteret.


- Mødebooking, forplejningsbestilling

- Ad hoc planlægningsopgaver
- Sitecore opdateringer

- Mødebooking, forplejningsbestilling

- Ad hoc planlægningsopgaver
- Sitecore opdateringer

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies