Skip to main content

Fortællende journalistik

 Bliv klog på den gode historie og på plot, karaktertegning, scener, dialog og fortællerroller.

Konkrete journalistiske eksempler og akademisk teori går hånd i hånd, og du laver journalistiske opgaver på alle sporets kurser.

Digitale moduler, du tager i dit eget tempo og derudover møder med andre studerende og begejstrede, engagerede undervisere, som udfordrer og inspirerer dig.

Mulighed for at arbejde med fortællingen på alle platforme – lyd, skrift, video, tiktok, instagram og meget mere.

Fortællingsindsigten vil gøre dig til en bedre journalist – også når du arbejder med andre genrer.


 

Hvorfor skal du blive en bedre fortæller

Lige siden urmenneskerne samledes om bålet for at høre om en vild mammutjagt, har vi fortalt historier.

Gamle bønder har givet erfaringer videre, når de fortalte om fortidens dumme dyrkningsbeslutninger, sømænd er kommet hjem med inspirerende beretninger om hvordan folk levede under fremmede himmelstrøg og i skillingsviserne sang man om kærlighedskvaler, mordbrand, svig og alle de drifter der ikke er til at styre. 

Historierne har fået os til at forstå os selv, hinanden og den verden, vi lever i – og det gør de stadig.  Den gode fortælling findes langt tilbage i journalistikken, og i de seneste årtier er den fortællende journalistik blevet en populær genre, der låner af fiktionens virkemidler for at bringe os helt tæt på andre mennesker og fremmede miljøer.

Den fortællende journalistik beskæftiger sig med hvorfor i stedet for hvad, menneske i stedet for system, nuancer i stedet for stereotyper og refleksion i stedet for konklusion. Og den er derfor en vigtig modvægt i en tid, hvor meget af samfundssamtalen foregår i sort-hvide absolutter.

Selv om du ikke har planer om at blive featureskribent kan den fortællende journalistiks tankegange, arbejdsmetoder og formgreb alligevel gøre dig til en væsentlig skarpere og mere appellerende journalist.

Du lærer at arbejde med scener og dialog, hvor modtageren selv skal afkode relationer og betydning, du får indsigt i plot og fortællemodeller, så du kan skabe fremdrift i historien, du lærer research- og interviewmetoder, som gør dig i stand til at lave skarpe sanselige rekonstruktioner af fortidige begivenheder og du kommer til at eksperimentere med hvordan fortællerrollen kan gøre en fortælling endnu stærkere.

Alt sammen kompetencer og en bevidsthed om den gode historie, som med stor fordel kan bruges som enkeltelementer i andre journalistiske genrer og i den hurtige dag-til-dag-journalistik.


Hvordan lærer du?

Fagene på Det fortællende spor er bygget op af en række digitale moduler, som du kan indtage hvor og hvornår det passer dig. Modulerne består af teoretiske tekster og en række konkrete journalistiske eksempler, underviserne møder du i undervisningspodcasts, hvor vi udfolder modulets tema, fortæller om arbejdsmetoder og formgreb og trækker røde tråde mellem pensum og eksempler.

Vi supplerer altid de digitale moduler med en række ”live”-aktiviteter (digitalt og nogle gange fysisk) – det kan være spørgetimer, coaching, sparring, feedback, inspiration udefra ellere øvelser. I live-sessionerne er det jeres produktioner, der er i centrum, og du vil blive udfordret både på din fortællerrolle, dine arbejdsmetoder og dit formsprog, så du bliver mere bevidst om dit eget potentiale og kan udvikle det.

 

Vi gør meget ud af at skabe en stærk sammenhæng mellem teori og praksis, så de akademiske tekster og tankegange altid bliver sat i forhold til konkrete journalistiske eksempler. I alle kurserne på Det fortællende spor skal du desuden selv producere journalistiske historier, hvor du eksperimenterer med den fortællende journalistiks genretræk og metoder.

 

 


"Faget 'Jagten på fortælleren' er uden sidestykke det fag, jeg har fået mest ud af i min tid på universitetet. Kombinationen af Rasmus Rønlev og Susanna Sommers viden og faglighed er helt genial, samtidigt med at det mærkes tydeligt, hvor stærkt de brænder for netop dette emne.

 

Som journalist og historiefortæller kan jeg næsten ikke forstille mig noget mere relevant end at dykke ned i fortælletyper, fortællestil og alt indimellem. Hvis jeg kunne tage faget en gang til, gjorde jeg det.”

 

Ann Lind Østermark, tidligere studerende

 

 

Hvad lærer du?

På Det fortællende spor får du både oversigtsfag og fag, hvor du kan nørde et bestemt tema. Oversigtsfagene er:

 

Fortællende journalistik, hvor vi dykker ned i genrens vigtigste karakteristika – den fortællende ide, research- og interviewmetoder, karaktertegning, scene og plot.

 

Jagten på fortælleren 1 og 2 er fag, hvor vi ser på hvordan fortælleren påvirker en fortælling og på hvordan man kan udvikle fortællerroller, der gør historien større og bedre. Fortællerrollen er meget underbeskrevet i den journalistiske teori, og derfor har vi skabt en samlet tænkning om fortælleren og en fortællermodel, der gør det let at tage mere bevidste valg om hvilken fortæller en historie har brug for.

 

Derudover er der en række valgfag, hvor du får mulighed for at specialisere dig mere indenfor fortællende metoder og platforme – det kan være et kursus, hvor du dykker ned i de interviewmetoder (fx. debriefing og momentinterview), som er nødvendige for at kunne skabe en fortællende historie eller du kan lære at arbejde med den fortællende journalistik på lyd.

 


I ‘Jagten på fortælleren’ er jeg ikke kun blevet klogere på mig selv og min rolle som fortæller; jeg har også udviklet begge dele til noget, som jeg synes, jeg kan være bekendt at vise frem. Det hænger nok også sammen med, at jeg i løbet af kurset har fået meget mere tillid til min rolle som fortæller, og at jeg har noget at byde ind med.
 
Alt dette på grund af de andre dygtige og engagerede studerende, men mest på grund af Rasmus og Susanna, som simpelthen er de bedste undervisere, jeg har haft. De går ikke kun op i undervisningen og fagets emne i sig selv, men også i os studerende, og at vi udvikler os som fortællere. Kort sagt ville jeg ønske, at jeg kunne tage faget igen!”

 

Maria Jönsson, tidligere studerende


Hvordan kan man tage uddannelsen

Der er to måder man kan læse Fortællerlinjen: Man kan enten tage den på Cand.Public, der  er en to-årig kandidatuddannelse i journalistik på Syddansk Universitet, eller man kan læse det som enkeltfag på universitetet.

 

Cand.public

Cand.public-uddannelsen er til dig der vil være dygtigere til journalistik, lære nye discipliner, vil specialisere sig, fordybe sig i faget eller få inspiration og kvalifikationer til at skifte retning i arbejdslivet.

 

Du kan læse mere om cand.public-uddannelsen her og hvad det kræver for at blive optaget 

 

Enkeltfag

De enkelte fag på Fortællerlinjen bliver som noget nyt også udbudt som enkeltfag. Mere info om dette følger senere på efteråret.

 


”Jagten på fortælleren var ikke bare super spændende undervisning, det var også et fag som gjorde at jeg bare fik lyst til at læse flere lektier, lave mere journalistik og fortælle alle om retoriske begreber, fortællerkonstruktioner og fantastisk journalistik som faget indeholder. Jeg har set frem til hver eneste undervisning, opgave og internat.
 
Og så er det er det fag, hvor jeg har følt mig tættet på mine undervisere, på trods af at alt undervisning har være online.”

 

Josephine Cecilie Nue Møller, tidligere studerende

 

Hvem kan du møde på uddannelsen

Nogle af de inspirationsgæster vi har haft på det fortællende spor:

 

Podcastproducent Mads Petter Kühnel fortalte om den lydlige iscenesættelse af fortællerrollen i Geos podcast Kan man tilgive en psykopat, som fik en Prix Radio som årets bedste dokumentar i 2020.

 

Journalist Sandra Brovall fortalte hvordan hun arbejdede med reportage og behind-the-scenes-fortællinger på Instagram Stories mens hun var Politikens USA-korrespondent.

 

Podcastproducent Emil Rothstein fortalte om P1 radioserien Satans Syndsforladelse og om at skabe en autentisk fortælling, der ikke udstiller de to hovedpersoner.

 

Journalist Simone Nilsson fra Kristeligt Dagbladfortalte hvordan hun skabte fortællerrollerne i sin meget personlige digitale fortælling Jeg håber du bliver kørt ned af en bil, og om at arbejde med tegneserie som en del af den fortællende journalistik.

 

Forfatter Pernille Ipsen fortalte hvordan hun lavede rekonstruktioner i bogen Et åbent øjeblik, og hvordan hun fik sine medvirkende til at huske 50 år gamle sanselige detaljer og begivenheder.

 


 

De underviser på Fortællerlinjen

Susanna Sommer, journalistisk lektor og podcast-guru

Udvikling … intet andet enkeltord beskriver måske bedre Susanna.

Det kommer ikke mindst hendes mange studerende, kursister og trofaste lyttere til gavn, både på og udenfor SDU. For udover at være halvtidsansat på SDU, så bruger Susanna sin arbejdstid som selvstændig radio- og podcastproducent, hvor hun producerer serier til blandt andre DR Lyd, museer og organisationer.

Susanna kan fortælle som få – og rammer ofte os andre via øregangene. Hun har arbejdet med lyd hele sit voksne liv og rapporteret fra pløjemarker, herberger, krypter, elbåde, bonede gulve og toppen af Lillebæltsbroen. Hun har spillet lyden af bål baglæns på halv hastighed for at få den rette stemning, skabt en syret samtalemosaik ud af gamle Troels Kløvedal-klip og kørt 1000vis af kilometer gennem Danmark på jagt efter historien om højskolesangbogen. De sidste to historier fik hhv. en Prix Radio for årets podcast og en Prix Europa for Årets musikprogram.

På kandidatuddannelsen i journalistik på SDU er Susanna ansvarlig det nye fortællende spor. Hun er en engageret underviser med store ambitioner på de studerendes vegne, og hun er typen, der aldrig bliver træt af at diskutere de finere nuancer i en lydovergang, billedsproget i en reportage eller anslaget i en fortælling, når hun underviser og vejleder i det fortællende forløb. Sammen med Rasmus Rønlev udvikler hun nye tanker om fortællerrollen, og de eksperimenterer med hvordan deres forskellige fagligheder kan befrugte hinanden og med at skabe et inkluderende, samtalende og øvelsesfyldt undervisningsrum, hvor teori og praksis spiller tæt sammen.

 

Rasmus Rønlev, lektor, ph.d.

”Practice what you preach” lyder et fyndord, som kunne være opfundet til en af Danmarks skarpeste formidlere. For alle, som har oplevet Rasmus undervise – om det er i auditorier, seminarlokaler eller digitale møderum – vil vide, at den skæggede retoriker til overmåde har indtaget den medicin, som han så generøst udskriver til andre. Han kan begejstret nørde de mindste detaljer og samtidig se og trække de store linier i journalistikkens og dens betydning. Og så er han en lydhør og skarp sparringspartner, der gør sig umage for at se og udvikle de studerendes og deres projekters potentiale , når han vejleder og coacher.

Rasmus har vundet undervisningspriser – blandt andet som årets underviser på Det humanistiske Fakultet på Københavns Universitet, men han gør langt mere end at undervise og vejlede i, hvad andre har tænkt og skrevet. Rasmus har selv udviklet nye metoder og modeller, som i dag indgår i undervisningen på både bachelor- og kandidatuddannelserne ved journalistuddannelserne på SDU.

På cand. public.-uddannelsen er Rasmus medansvarlig for det fortællende forløb, og her bygger dele af undervisning også på egen forskning, hvor han har undersøgt journalisters selvfremstilling og  fortællerroller ud fra et retorisk og narratologisk perspektiv. På cand.public.-uddannelsen eksperimenterer Rasmus også – sammen med Susanna Sommer – med at formidle sig fag og stof i form af podcasts, der benytter sig af den fortællende journalistiks virkemidler. Og så har de to, Rasmus og Susanna, sammen udviklet en ny model over journalistiske fortællere, som danner afsæt for faget Jagten på fortælleren. Rasmus´s kandidatgrad i retorik og hans ph.d.-grad indenfor samme felt, er fra Københavns Universitet, men han har siden ladet sig lokke til SDU, hvor han i dag bærer titlen som lektor, og det skete med løftet om, at intet anden ansættelsessted ville give ham større muligheder for at løfte og præge nutidens og fremtidens stærkeste formidlere.

 

 Rikke Hyldgaard, journalistisk lektor og forfatter

Rikke ville ønske, hun kunne lære alle mennesker at kende. Hun næres af mødet med andre og deres historier, og oftest har hun haft mennesket i centrum i sin journalistik som mangeårig featureskribent på Fyens Stiftstidende og i dag som selvstændig journalist, etableret forfatter på flere forlag og underviser på blandt andet journalistuddannelsen i Odense. Som journalist kendes Rikke for sit forfinede gehør i interviewet og sin evne til at leve sig ind i et andet menneske eller univers og formidle det sanseligt og sømløst.

Hun er en glubsk læser, der elsker sprogets uendeligt mange farver og muligheder, og når hun selv skriver, nyder hun at sidde længe i en sætning for at forme, file og opdage, hvad den kan.

På cand.public-uddannelsen er hun medansvarlig for det fortællende spor. Hun er en erfaren underviser af både journaliststuderende, professionelle journalister og utrænede skribenter på høj- og aftenskolekurser og gør sig umage for at tilrettelægge meningsfulde forløb.

Også i undervisningen er hun optaget af det gode møde mellem mennesker. På hendes kurser er der plads til begejstring, tvivl, kritik, fejl og diskussion. Hun lægger vægt på at rumme mange måder at være journalist på og begejstres, når studerende præsenterer hende for nye måder at fortælle på. Midt i rummeligheden bestræber hun sig på selv at stå tydeligt og kommunikere klart.

 


"Sjældent engagerede og kompetente undervisere, stor frihed og holdfølelse. Jagten på fortælleren var det fag, som jeg havde ventet på ville komme, da jeg søgte ind på cand. Public'en. Og det har til fulde levet op til mine forventninger.
Fra første undervisningsgang blev jeg mødt af to undervisere, der har så meget engagement og brænder for emnet, at det virkelig smitter.
 
Susanna og Rasmus har i min optik revolutioneret, hvordan et fag på universitetet kan være. 
Onlinemoduler, hvor vi taler pensum igennem og stiller de spørgsmål, som VI synes er spændende. Podcasts, som du for det første kan tage med dig overalt, og hvor de to undervisere nærmest hyggesnakker om faglige tekster og inddrager eksempler fra virkeligheden - det hele pakket ind i et lækkert og professionelt lydunivers, så man føler sig taget godt i hånden. 
Faget kan man følge, som man har tid og lyst til. Det hele var online (i hvert fald på mit semester) og alt blev optaget og lagt ud efterfølgende. Teksterne, de akademiske såvel som de fortællende, er enormt interessant og altid godt oplæg til diskussion og spørgsmål på fagets "kontortider". 

 

Til kontortider med underviserne er der en intim og løs stemning, hvor alle spørgsmål er velkomne, og man får en følelse af fællesskab med både sine medstuderende og Susanna og Rasmus. Derudover var der også to fortællercamps, hvor et tætpakket program over to dage førte os igennem spændende øvelser, inspirerende gæster og relevante samtaler. 
Jeg kan ikke anbefale Jagten på fortælleren nok - det er det fedeste fag, jeg har haft under min uddannelse.”

 

Nikolaj Krogh Bonde, tidligere studerende

 

Bliv en skarpere journalist - tag en kandidatuddannelse i journalistik


Sidst opdateret: 02.10.2022