Uddannelsens opbygning

Uddannelsen løber over seks semestre (3 år). Uddannelsen er normeret til 180 ECTS - 60 pr. år. 1 ECTS svarer til ca. 27 arbejdstimer for en studerende. Uddannelsen har den samme opbygning på hele SDU, men der er mange valgmuligheder for dig som studerende:

  • Du kan vælge mellem flere linjer - hvilke afhænger af campus (på forsiden er der link til alle linjer på alle campusser)
  • Du kan vælge mellem en masse valgfag - hvilke afhænger af campus
  • En del af fagene indeholder projekter og projektarbejde, hvor du selv vælger emnet
  • Og endelig har du mulighed for at tilbringe 5. semester ved et universitet i udlandet

Nedenfor kan du se den fælles ramme for uddannelsen.

De markerede fag indgår i første årsprøven.  Du skal som studerende deltage i prøverne i disse fag inden udgangen af det første studieår efter studiestart. Disse prøver skal være bestået inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at du kan fortsætte uddannelsen. Linjefag varierer fra linje til linje. Læs om det specifikke indhold på siderne for de enkelte linjer.

Hvis du har en baggrund som markedsførings-, finans-, handels-, service- eller logistikøkonom, kan du følge de særlige meritforløb og tage uddannelsen på 1½ år.