Mere om studiet

Erhvervsøkonomi og samfundsøkonomi
Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA, er en 3-årig erhvervsøkonomisk uddannelse, hvor du arbejder med fag inden for erhvervsøkonomi og samfundsøkonomi. Uddannelsen er primært rettet mod det private erhvervsliv og giver et bredt og alsidigt overblik over virksomhedernes væsentligste økonomiske forhold. Du får en grundig teoretisk indføring i en række fagområder, som giver stor erhvervskompetence og danner et solidt grundlag for videre studier på kandidatniveau. Samtidig lægges der vægt på at relatere teori og praksis til hinanden.

De erhvervsøkonomiske fag er centrale og omfatter blandt andet ledelse og organisation af medarbejdere, regnskabsmæssige problemstillinger, finansierings- og investeringsovervejelser, samt markedsføring og produktionsplanlægning. Herudover får du viden om samfundsøkonomiske teorier og modeller samt grundlæggende erhvervsjura, og du får redskaber til at indsamle og behandle data samt viden om IT.

Du har mulighed for at tone din uddannelse gennem valg af linje (studieretning). Du vælger studieretning, når du søger om optagelse på uddannelsen, men du har mulighed for at vælge om indtil starten på 2. semester. Udover valg af linje kan du målrette din uddannelse gennem valgfag, udlandsophold, studieophold i en virksomhed og emnet for bachelorprojektet.

Aftagerpanel

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet har en række aftagerpaneler, heriblandt aftagerpanelet for de erhvervsøkonomiske fuldtidsuddannelser. Aftagerpanelet drives af de erhvervsøkonomiske studieledere i fællesskab, men under ansvar af den studieleder, der koordinerer på tværs af geografien.

Læs mere om det erhvervsøkonomisk aftagerpanel her.