Kompetenceprofil

Kompetencebeskrivelse for bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc merc.)

Viden og forståelse
Bacheloren i erhvervsøkonomi, HA har viden om teori, metode og praksis indenfor de erhvervsøkonomiske funktionsområder virksomhedsøkonomi, marketing, organisation, finansiering og regnskabsvæsen samt om de tilknyttede metoder samt om samfundsøkonomi, erhvervsjura og IT. Bacheloren har viden på et sådant niveau, at han eller hun kan reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis.

Færdigheder
En bachelor i erhvervsøkonomi, HA kan anvende videnskabelige metoder til indsamling og analyse af data til beskrivelse og analyse af virksomhedens forhold. Bacheloren kan vurdere erhvervsøkonomiske problemstillinger og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller. Bacheloren kan formidle professionelt til kolleger samt virksomhedens ledelse og omverden.

Kompetencer
Bacheloren i erhvervsøkonomi, HA kan selvstændigt og i samarbejde med andre håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer på en ansvarlig måde under overvejelse af etik og bæredygtighed. Bacheloren kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring. Bacheloren har kompetence til beskæftigelse i private og offentlige virksomheder på mellemlederniveau.

Beskrivelse af de enkelte linjers fokusområder
Er beskrevet i bilag til studieordningen for den specifikke linje.
Disse bilag kan finde under websiderne for linjerne for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi.