Skip to main content

Projektadministration

Når du har fået en bevilling hjem, er der en række forskellige ting, der skal på plads, inden du kan starte dine projektaktiviteter op. Langt det meste omhandler de økonomiske forhold og eventuelle krav til afrapportering og dokumentation, men der kan også være forskellige juridiske aspekter som man skal tænke ind. Hvis der er ansættelser involveret, er det samtidig vigtigt, at de kommer i gang på det rette tidspunkt.

Forskningsstøtte og din lokale projektadministrator/økonomimedarbejder på dit institut er din indgang til at få startet projektet rigtigt op. Her kan du få hjælp til de administrative processer, som et projekt afstedkommer, og du bedes kontakte vedkommende, så snart du har modtaget en bevilling. Din kontaktperson vil indkalde til et opstartsmøde snarest derefter, så dit projekt kommer godt fra start.

Hvem er ansvarlig på dit institut?
Dialog og spørgsmål i forbindelse med oprettelse og administrationen af et projekt, skal du gøre til din lokale projektadministrator, som følger:

IER - Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse:
Hanne Damkjær

IMM – Institut for Marketing og Management:
Gitte Storgaard Klausen 

JUR – Juridisk Institut:
Dorthe Carstensen 

IVØ – Institut for Virksomhedsøkonomi:
Helle Møller Jensen 

SEBE - Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi:
Irene Nygaard 

STAT – Institut for Statskundskab:
Anette Schmidt 

SAMF - Det Samfundsvidenskabelige Fakultet:
Susanne Feldt Jørgensen