Menu

Forskningsnetværk

Her på siden kan ses en oversigt over de nationale og internationale netværk, som institutterne har etableret og/eller er en del af. Netværkene er opdelt efter deres tilknytning til de enkelte institutter. 

Institut for Marketing og Management

BrandBase

Dette landsdækkende netværk fungerer som et laboratorium, hvor forskere og praktikere samarbejder med udgangspunkt i forskningsbaseret viden. Formålet er at udvikle og implementere nye metoder til analyse og fortolkning af forbrugere og markeder.

Service Platform

Service Platform angriber de mest centrale samfundsmæssige og generiske udfordringer inden for serviceområdet ved at fokusere på de fire vigtigste kilder til innovation i servicevirksomheder: medarbejdere, ny viden, samarbejde med omverdenen og samarbejde med brugere. 

DRUID Research

Missionen med DRUID's forskningsnetværk er at facilitere og udbrede kvalificeret forskning om innovation og strukturel, institutionel og geografisk forandring. Det skal skabe en bedre forståelse for de institutionelle og organisatoriske forandringsdynamikker på nedenstående analyseniveauer, og netværket har indtil videre haft stor succes.

  • Individer
  • Teams
  • Virksomheder
  • Projekter
  • Netværk
  • Brancher
  • Nationale og regionale økonomier

EDAMBA - A network of European Doctoral Programmes in Business Administration

Formålet med EDAMBA er at fremme og lette samarbejde inden for the European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration. Det sker ved, at der skabes og vedligeholdes et forum, hvor ph.d.-studerende kan udveklse, forskningarbejde kan fremmes, og generelle informationer kan deles. På mange måder hjælper EDAMBA de uddannelsesinstitutioner, der deltager, med at øge kvaliteten af deres ph.d.-programmer. Samtidig tilstræber netværket alsidighed, og det skaber et solidt miljø med et europæisk perspektiv.


Institut for Statskundskab

WJS: Worlds of Journalism Study

Worlds of Journalism Study (WJS) er et akademisk projekt, som er grundlagt for løbende at kunne vurdere journalistikkens tilstand verden over. Studiet primære formål er at hjælpe journalistikforskere, praktikere, medieledere og politikere med at forstå, hvordan journalisters verdensbilleder og professionelle orienteringer udvikler sig, de betingelser og begrænsninger, journalister opererer under, og journalistikkens sociale funktioner i en verden i forandring.

 Projektet inkluderer journalistikforskere fra 67 forskellige lande, og mellem 2012 og 2016 adspurgte disse forskere over 27.500 journalister ud fra fælles metodiske rammer. Undersøgelsen belyste journalisternes syn på adskillige problematikker, som journalister og nyhedsorganisationer står over for i dag - herunder journalisters rolle i samfundet, etik, autonomi, indflydelse på nyhedsproduktionen og tillid til offentlige institutioner og journalistikkens transformation i bred forstand.

 Du kan læse mere om projektet via http://www.worldsofjournalism.org/.

NEPOCS: Network of European Political Communication Scholars

Forskningsnetværk inden for politisk kommunikation med en repræsentant fra stort set samtlige vesteuropæiske lande og Polen og Israel. Du kan læse mere om projektet via nepocs.eu.

COST IS1308: Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics

Forskningsnetværk under EU COST-programmet, som fokuserer på populisme.
Medlemmerne kommer stort set fra hele Europa. Du kan læse mere om projektet via http://www.ntnu.edu/populistcommunication/.

 Ph.D. Network


Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

ReCoE - Reducing Cost of Energy in the Offshore Wind Energy Sector through Supply Chain Innovation

Dette tværfaglige projekt vedrører strategisk forskning med henblik på at levere løsninger til at reducere Cost of Energy (CoE) i bæredygtige offshore vindkraft-energisystemer. Den strategiske opgave er at fastholde og styrke Danmarks status som en af verdens førende knudepunkter for teknologi og produktion til offshore vindenergiindustrien.

GEM

GEM er et internationalt, komparativt studie, der involverer cirka 38 lande om året. Projektet blev startet i 1998 og bliver ledet af London Business School and Babson College i USA. Danmark har deltaget i projektet fra begyndelsen, og hvert år analyserer projektets entreprenører aktiviteterne i deltagerlandene.

D2i

D2i tilfører designforskning og praksis inden for dette til virksomheder, offentlige myndigheder og andre vidensinstitutioner, der allerede arbejder med eller ønsker at arbejde med designtænkning og design-innovation. Det er en platform for networking, udvikling og samarbejde, som leverer den nyeste forskning og praksis i designtænkning og designprocesser. Initiativet, der indebærer en række aktiviteter til fremme af økonomisk vækst gennem design, er samtidig er et unikt samarbejde mellem erhvervsliv, den offentlige sektor, SDU, Kolding Designskole og andre uddannelsesinstitutioner.

Design2network (Større forskningsprojekt)

I projektet Design2Network kombineres Syddansk Universitets viden og erfaringer omkring relationsledelse i innovative netværk med den viden, Designskolen Kolding har oparbejdet omkring innovationsdrivende designmetoder. Formålet med projektet er at anvende, kombinere og videreudvikle de to vidensfelter.

Offentlig Privat Innovation - OPI

Fokus i denne gruppe ligger på, hvordan offentlige velfærdsproblemer kan oversættes til tanker, som kan blive modnet og udviklet og sidste ende blive fremtidig forretning for den private sektor til gavn for den offentlige sektor.


Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi

Danish Graduate Programme in Economics – DGPE

DGPE er et forskningsnetværk for kandidatstuderende i økonomi. Netværket udbyder en lang række af specialiserede ph.d.-kurser inden for mikroøkonomi, makroøkonomi og økonometri.


Juridisk Institut

Der er en lang række forskningsnetværk på Juridisk Institut - se her for mere information.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies