Menu

Forskningsnetværk

Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Global Entrepreneurship Research Association (GERA)
GERA er et forskningsnetværk, der gennemfører den årlige Global Entrepreneurship Monitor (GEM)-undersøgelse. GEM er et internationalt, komparativt studie, der involverer cirka 38 lande om året. Projektet blev startet i 1998 og bliver ledet af London Business School and Babson College i USA. Danmark har deltaget i projektet fra begyndelsen, og hvert år analyserer projektets entreprenører aktiviteterne i deltagerlandene.  

European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB)
ECSB er et forskningsnetværk, hvis formål er at styrke vores forståelse af entreprenørskab og øge konkurrenceevnen hos SMV’er i Europa. ECSB organiserer den årlige Research in Entrepreneurship and Small Business Conference (RENT).

Industrial Marketing and Purchasing Group (IMP)
IMP-group er et internationalt netværk af forskere, der arbejder med markedsføring, indkøb, innovation og ledelse baseret på et interaktivt perspektiv i en B2B- og en B2C-kontekst.

Forskerskoleprogrammet i Organisations- og Ledelsesteori (FiOL)

FiOL er et tværuniversitært forskeruddannelsesnetværk med deltagelse af Roskilde Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet. Forskeruddannelsesnetværket blev etableret i efteråret 2003, og den primære funktion er udbydelse af ph.d.-kurser.

Institut for Marketing og Management

BrandBase
Dette landsdækkende netværk fungerer som et laboratorium, hvor forskere og praktikere samarbejder med udgangspunkt i forskningsbaseret viden. Formålet er at udvikle og implementere nye metoder til analyse og fortolkning af forbrugere og markeder.

Service Platform
Service Platform angriber de mest centrale samfundsmæssige og generiske udfordringer inden for serviceområdet ved at fokusere på de fire vigtigste kilder til innovation i servicevirksomheder - medarbejdere, ny viden, samarbejde med omverdenen og samarbejde med brugere.

DRUID Research
Missionen med DRUID's forskningsnetværk er at facilitere og udbrede kvalificeret forskning om innovation og strukturel, institutionel og geografisk forandring. Netværket har indtil videre haft stor succes med at skabe en bedre forståelse for de institutionelle og organisatoriske forandringsdynamikker på nedenstående analyseniveauer:

  • Individer
  • Teams
  • Virksomheder
  • Projekter
  • Netværk
  • Brancher
  • Nationale og regionale økonomier

European Doctoral Programmes in Business Administration (EDAMBA)
Formålet med EDAMBA er at fremme og lette samarbejde inden for the European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration. Det sker ved, at der skabes og vedligeholdes et forum, hvor ph.d.-studerende kan udveksle, forskningsarbejde kan fremmes, og generelle informationer kan deles.

Transportens Innovationsnetværk (TINV)
Transportens Innovationsnetværk (TINV) beskæftiger sig med at se transport i en sammenhæng og skabe erfaringsudveksling og bygge bro imellem virksomheder og forskningsmiljøer. Netværket har som mål at samle aktører på tværs af faggrænser og domæner, samle synergi, identificere behov for nye teknologier og skabe projekter, der sikrer implementering af disse.

European Manufacturing Survey (EMS)
EMS er en sammenslutning af  forskningsinstitutter og universiteter på tværs af Europa. Netværket undersøger virksomheders udnyttelse af tekno-organisatorisk innovation i fremstillingen af deres produkter og bliver på den måde klogere på, hvordan man kan fremme produktionsbranchen.

Forskningsnetværk for Antropologi og Teknologi
Projektet, der har det fulde navn 'Forskningsnetværk for Antropologi og Teknologi: Fremtidsteknologi, kultur og praksisser', er et internationalt og tværvidenskabeligt netværk inden for tekno-antropologi. Det har til formål at udforske tværgående begreber og forskningsmetoder og på den måde synliggøre og styrke den antropologiske forskning.

Network of International Business and Economic Schools (NIBES)
NIBES samarbejder på en lang række områder inden for uddannelse, herunder udveksling af studerende, forskningsprogrammer, praktik, fjernstudier og international erfaringsudveksling.

Ie-scholars.net (International Entrepreneurship)
Ie-scholars.net er et netværk. der støtter forskning og uddannelse inden for international iværksætteri. Formålet er at udveksle ressourcer, erfaring og viden og inspirere til nye idéer og tilgange inden for området.

Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi

The Bioecon Network
The Bioecon Network er et tværfagligt netværk, der beskæftiger sig med, hvordan man kan bevare biodiversiteten ved at fokusere på at advancere økonomiske teorier og politikker inden for området. Netværket består af økonomer, advokater, forskere fra førende internationale akademiske institutioner og politiske organisationer.

The European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE)
EAERE er en forskningssammenslutning med følgende hovedformål:

  • At bidrage til udviklingen og udbredelsen af miljø- og ressourceøkonomi som en videnskab i Europa
  • At opfordre til og forbedre kommunikationen mellem undervisere, forskere og studerende inden for området
  • At udvikle og opfordre til samarbejde mellem undervisningsinstitutioner på universitetsniveau og forskningsinstitutioner

The International Institute of Fisheries Economics and Trade (IIFET)
IIFET har medlemmer fra over 65 lande og danner et internationalt forum for udveksling af forskning, information og idéer inden for økonomiske aspekter af fiskeriforvaltning, handel med fisk og skaldyr og akvakultur. Formålet er at fremme anvendelsen af økonomisk teori og analyse i forhold til den bæredygtige udnyttelse af ressourcer og sikre fremtidige livsvilkår for de, der lever af at producere mad fra havet.

The University of the Arctic (UArctic)
UArctic er en sammenslutning af universiteter, colleges, forskningsinstitutioner og andre organisationer, der beskæftiger sig med uddannelse og forskning i og om norden. Formålet er at bygge og styrke kollektive ressourcer og et samarbejde, der gør det endnu lettere for medlemsinstitutionerne at tjene deres egne regioner, når det gælder forskning og udvikling.

The Polar Research and Policy Initiative (PRPI)
PRPI er en tænketank, der beskæftiger sig med arktiske og antarktiske anliggender. Den faciliterer en dialog mellem forskere, eksperter, politikere, den private sektor, civilsamfundet og andre involverede, når det gælder  de vigtigste udfordringer i de polare områder.

Centre for Fisheries and Aquaculture Management and Economics (FAME)
FAME er et netværk og en forskningsuddannelse inden for ressource- og fiskeriforvaltning og -økonomi, der forbinder universiteter, forskningsinstitutioner og forskere. Formålet med FAME er at styrke forskningen inden for området ved at skabe et forum, hvor seniorøkonomer såvel som ph.d.-studerende kan præsentere deres resultater og udvikle deres netværk.

Blue SDU
Blue SDU er en international SDU-forskningsgruppe, der beskæftiger sig med tværfaglige marine og maritime forhold. Formålet er skabe en hovedindgang til forskning inden for området, der forbinder relevante personer og organisationer uden for SDU med vores Blue-forskningsmiljø.

Forum for eksistentiel fænomenologi
Forum for eksistentiel fænomenologi er et tværdisciplinært netværk af praktikere og forskere i norden, som anvender eksistentiel-fænomenologisk grundlagsteori i deres arbejde. Målet med forummet er at udbrede kendskabet til eksistentiel-fænomenologiske perspektiver på teori og praksis ved at  samle danske og andre nordiske eksponenter inden for en bred vifte af discipliner.

Collective Impact
Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi er en af partnerne i Collective Impact-projektet 'Det åbne land som dobbelt ressource'. Her samarbejdes der om, hvordan vi sikrer, at brugen af det åbne land gavner landbrug, natur og vandmiljø og samtidig skaber bedre muligheder for attraktive landdistrikter og friluftsliv.

Nordisk og internationalt netværk vedrørende digitalisering og fagprofessioner
Forskere inden for Fagprofessioner, organisation og praksis fra forskningsgruppen for Sociologi på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har etableret et nordisk og internationalt netværk vedrørende digitalisering og konsekvenser heraf for især velfærdsprofessionerne. Formålet med netværket er fælles at deltage i og bidrage til konferencer og at publicere og skrive forskningsansøgninger sammen.

Institut for Statskundskab

Worlds of Journalism Study (WJS)
WJS er et akademisk projekt, som er grundlagt for løbende at kunne vurdere journalistikkens tilstand verden over. Studiets primære formål er at hjælpe journalistikforskere, praktikere, medieledere og politikere med at forstå, hvordan journalisters verdensbilleder og professionelle orienteringer udvikler sig, de betingelser og begrænsninger, journalister opererer under, og journalistikkens sociale funktioner i en verden i forandring.

Network of European Political Communication Scholars (NEPOCS)
NEPOCS er et forskningsnetværk inden for politisk kommunikation med en repræsentant fra stort set samtlige vesteuropæiske lande og Polen og Israel.

COST IS1308: Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics (COST IS1308)
COST IS1308 er et forskningsnetværk under EU COST-programmet, som fokuserer på populisme, og hvor medlemmer kommer fra det meste af Europa.

PhD Network
PhD Network er et samarbejde mellem universiteter og forskningsinstitutter fra Tyskland og Danmark og the Inter-University-Center i Dubrovnik i Kroatien. Målet er at etablere, udvikle og konsolidere et netværk for doktorgrad-kurser.

Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi

Danish Graduate Programme in Economics (DGPE)
DGPE er et forskningsnetværk for kandidatstuderende i økonomi. Netværket udbyder en lang række af specialiserede ph.d.-kurser inden for mikroøkonomi, makroøkonomi og økonometri.

Finans Danmark
Finans Danmark er en interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark, der arbejder for at sikre fornuftige rammevilkår for sektoren. Organisationen har en række partnerskaber med forskningsinstitutioner, herunder SDU.

The European Auditing Research Network (EARNet)
EARNet er et forskningsnetværk indenfor revision. Netværket har som primært formål at stimulere forskning og udveksling af idéer og samarbejde mellem revisionsforskere i Europa. Sekundært er formålet at bidrage til den politiske beslutningsproces i Europa.

Danish Research Data for the Social Sciences (DRDS)
DRDS er en sammenslutning mellem en lang række forskningsinstitutioner i Danmark. Formålet med netværket er at skabe ny og unik dansk, register-baseret data og at give adgang til relevante internationale databaser for danske forskere og kandidatstuderende indenfor samfundsvidenskab.

Juridisk Institut

Der er en lang række forskningsnetværk på Juridisk Institut - se her for mere information.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies