Menu

Delpolitikker og akkreditering

Syddansk Universitets delpolitikker understøtter og spiller sammen med akkrediteringen af universitetsuddannelserne i bestræbelserne på at støtte udviklingen af kvaliteten af uddannelserne.

De forskellige delpolitikker fokuserer på de emneområder, der er dækket af de gældende kriteriesøjler og akkrediteringskriterier. Implementeringen af delpolitikkernes standarder og guidelines er derfor med til at skabe forudsætningerne for en positiv kvalitetsudvikling – og en positiv akkreditering. 

En enkelt af delpolitikkerne – nemlig delpolitik for udvikling af ny uddannelse / revision af eksisterende uddannelse tager desuden direkte afsæt i akkrediteringskriterierne og tager dermed stilling til en række strategiske og organisatoriske forhold, der direkte understøtter disse.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies