Menu

Uddannelsesudvikling og -kvalitet

Syddansk Universitets kvalitetspolitik er kernen i Det Naturvidenskabelige Fakultets arbejde med uddannelsesudvikling og uddannelseskvalitet. Kvalitetspolitikken består af otte delpolitikker, der afspejler de studerendes uddannelsesforløb:

  1. Delpolitik for rekruttering og optagelse 
  2. Delpolitik for studiestart 
  3. Delpolitik for studiemiljø
  4. Delpolitik for universitetspædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling 
  5. Delpolitik for uddannelsens forskningsbasering og videngrundlag
  6. Delpolitik for tilrettelæggelse og udvikling af uddannelse og undervisning 
  7. Delpolitik for studieadministration og studievejledning 
  8. Delpolitik for overgang til job og karriere
  • Samlet kvalitetspolitik 

Alle delpolitikker er udarbejdet af tværfakultære ressourcegrupper bestående af både medarbejdere og studerende, under hensyntagen til ENQA’s standarder for intern kvalitetssikring.

For at sikre at de enkelte delpolitikkers mål og indhold er tidssvarende og fyldestgørende i forhold til universitetets virke, tager Uddannelsesrådet delpolitikkerne op til systematisk vurdering hvert tredje år og igangsætter en revision, såfremt det er nødvendigt.

Det Naturvidenskabelige Fakultets implementering af og opfølgning på kvalitetspolitikken er forankret i fakultetets ledelsesgruppe og Det Naturvidenskabelige Studienævn, som udarbejder strategier og procedurer for arbejdet med de enkelte delpolitikker. Kvalitetsarbejdet foregår i naturlig tilknytning til øvrige aktiviteter og processer på bachelor-, kandidat- og masteruddannelser.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies