Undersøgelser og analyser

Typisk starter undervisningsudvalgene med at behandle resultaterne af undersøgelserne, og derefter samler studienævnene op på dette og ser på, om der er tværgående temaer, som bør adresseres.

Fakultetets undersøgelser:

  • Kursusevaluering: hvert semester 
  • Studiestartsundersøgelse: årligt
  • Studenterevaluering af hele uddannelser: årligt
  • Evaluering af hele uddannelser med inddragelse af eksterne eksperter: hvert sjette år per uddannelse
  • Dimittendundersøgelse: hvert tredje år
  • Studiemiljøundersøgelse: hvert andet år