Kvalitetsorganisation

Dekanen har det overordnede ansvar for uddannelsernes kvalitet på fakultetet.

Dekanen har udpeget en prodekan for uddannelse til at varetage den daglige uddannelsesledelse. Prodekanen samarbejder med fakultetets uddannelsesudvalg, som består af studieledere, studienævnsformænd, uddannelsesrepræsentanter og en administrativ repræsentant.

De centrale aktører i kvalitetsarbejdet på Det Naturvidenskabelige Fakultet er: 

  • Dekanen og fakultetsledelsen, der kobler fakultetets kvalitetsarbejde til SDU’s direktion samt SDU’s Uddannelsesråd.
  • Studienævn og undervisningsudvalg, der sikrer et demokratisk element og studenterdeltagelse
  • Fagansvarlige og undervisere, der er udførende i forhold til udførelse og planlægning af undervisning
  • Uddannelsesudvalget, der især har en koordinerende funktion og skal sikre, at tværgående uddannelsestemaer bliver behandlet
  • Kvalitetskoordinator, der er tovholder på kvalitetsarbejdet

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies